1. ENGLISH

Kaos GL 2018 Yılı Ulaşım Konaklama Ve Toplantı Organizasyonu İçin İhale Duyurusu

Kaos GL Derneği Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ayrımcılığına karşı mücadele eden bir insan hakları örgütüdür. LGBTİ Örgütlerin ve aktivistlerin kapasitesinin güçlendirilmesi, LGBTİ’lerin sorun yaşadıkları medya, sağlık, eğitim, çalışma hayatı, barınma, sosyal hizmetlere ve hizmetlere erişim vb. alanlarda kamu, yerel yönetimler, meslek odaları, birlikleri ve sendikalara genel olarak sivil topluma yönelik farkındalık ve savunuculuk faaliyetleri yürütür.

 

2005 Yılında kurulan Kaos GL Derneği faaliyetlerini, İnsan Hakları Programı, Medya İletişim Programı, Akademik ve Kültürel Etkinlikler Programı, Mülteci Programı ve Finans Programı departmanları üzerinden yürütmektedir.

 

İnsan hakları eğitimleri, panel, sempozyum, forum, konferans, odak grup toplantıları, sergi ve kültür sanat etkinlikleri, sosyal etkinlikler, kapasite geliştirme eğitimleri düzenlemektedir.

 

Kaos GL Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, SİDA(İsveç Dışişleri Bakanlığı Kalkınma Fonu), UNCHR(Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin destekleri insan hakları projeleri ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

 

Kaos GL 2018 yılında, SİDA, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve UNCHR'ın destekleriyle  İnsan hakları eğitimleri, panel, sempozyum, forum, konferans, odak grup toplantıları, sosyal etkinlikler, kapasite geliştirme eğitimleri düzenleyecektir. 

 

 

 

Belgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Şartname

Teklif istemi

16 Mayıs 2018 Tarihli Açıklamalar

21 Mayıs 2018 Tarihli Açıklamalar

 

devamı

Etkinliklerden

kaosgldernegi.org sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.