1. ENGLISH
Kaos GL > Kaos GL Derneği "Evlilik/Aile Kurumu" ve Yasal Birliktelik Politika Belgesi

Kaos GL Derneği "Evlilik/Aile Kurumu" ve Yasal Birliktelik Politika Belgesi

Kaos GL Derneği, toplumda herhangi bir grubun/bir bireyin, sahip olduğu cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, din, etnik köken, sağlık durumu, bedensel farklılıklar, ırk, renk, yaş, cinsiyet gibi özellikleri nedeniyle diğer gruplara/bireylere sunulan hak ve özgürlüklerden faydalanamıyor olmasını ayrımcılık olarak değerlendirir ve buna karşı mücadele eder.

Kaos GL Derneği, mevcut evlilik birlikteliği ve aile kurumunun heteronormatif (heteroseksüelliği norm kabul eden) ve cinsiyetçi yapısını değiştirmek için mücadele eder. Mevcut yasal evlilik birlikteliği ile kurulan aile kurumunun, bu haliyle eşcinsel birliktelikleri tanıyor olmasını ilerletici ve özgürleştirici bir süreç olarak değerlendirmez.

Sadece heteroseksüel ilişkileri tanımlayan heteroseksist evlilik birlikteliği ile birlikte, toplumsal cinsiyet rollerini yeniden ve yeniden üreten, mevcut haliyle özel mülkiyetin aktarımına hizmet ederek kapitalizmi güçlendiren, erkeği eve para getiren söz/güç sahibi olarak yücelten ve kadını ev işleri ile çocuk bakımından sorumlu tutarak eve hapseden cinsiyetçi aile kurumunun değişmesi ve bireylerin özgürleşmesi için mücadele eden Kaos GL Derneği, bununla beraber LGBT(lezbiyen, gey, biseksüel, trans) bireylerin sırf cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle birlikteliklerinin kayıt altına alınmamasını ve bu birliktelikler üzerinden heteroseksüel evli çiftlere tanınan haklar ve hizmetlerden faydalanamamasını ayrımcılık olarak değerlendirir ve tüm bireylere ayrım gözetmeksizin mevcut eşit hak ve hizmetlerin sağlanması gerekliliğini savunur.

Bunun yanında, yasal "evlilik" birlikteliği kurmadan birlikte yaşayan heteroseksüel, eşcinsel, biseksüel tüm bireylerin birlikteliklerinin de, talep etmeleri halinde, gerekli düzenlemelerle kayıt altına alınarak, birlikte yaşamdan doğan yasal haklarının sağlanması için mücadele eder.

Kaos GL Derneği, medeni hal üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşı çıkar ve hukuk, sağlık, eğitim ve benzeri alanlardaki tüm sosyal hizmetlerde evli veya bekar bireylere ayrıcalık tanınmasına ya da engelleme getirilmesine karşı çıkar.

LGBT bireylerin birlikteliklerinin yasal olarak tanınması konusu, kamuoyunda ve medyada magazin boyutu ele alınmakta ve gerçek bir tartışma yürütülmemektedir. Kaos GL Derneği, bu konunun sadece magazin boyutuyla ele alınmasını eleştirerek, toplumsal bir sorun olarak tartışmayı hedefler. Bu tartışmayı da, yukarıda ele alınan heteronormatif ve cinsiyetçi evlilik ve aile kurumu yapısının değiştirilmesi ve toplumdaki tüm bireylerin eşit hak ve hizmetlerden yararlanması gerekliliği temelinde ele alır ve bu doğrultuda mücadele etmeyi amaçlar.