1. ENGLISH
Kaos GL > Genel Kurul

Genel Kurul

Kaos GL Derneği 2 yılda bir genel kurul düzenler. Genel kurul tarihini medya ve doğrudan üyelere ulaşarak duyurur.

 

14.05.2017 tarihinde yapılan genel kurulda aşağıdki üyeler seçilmiştir;

 

YÖNETİM KURULU

Yasemin Öz (Genel Başkan)

Zehra Tosun (Genel Başkan Yardımcısı)

Selçuk Candansayar (Genel Sekreter)

Metin Uzun (Sayman)

Ege Tekinbaş (Üye)

DENETLEME KURULU

Emek Eren 

Kerem Dikmen

İdil Engindeniz Şahan