1. ENGLISH
Etkinlikler > Uluslararası Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum

Uluslararası Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum

Uluslararası Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum

Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyler hayatın her alanında ciddi ayrımcılıklara maruz kalıyorlar. Devletin fail olduğu ihlaller dışında kalan alanda yaşanan ayrımcılık ve ihlallere karşı insan hakları hareketi içinde ne yazık ki bir ortaklaşma bulunmuyor. Bu durum insan hakları hareketi içinde ayrışmaya yol açtığı gibi ayrımcılıklara karşı mücadelede ilişkilenmeyi ve ortaklaşmayı engelleyebilmektedir.
 
Nefret ideolojisi olarak homofobik ayrımcılık!
 
Homofobik ve transfobik ayrımcılığın şiddetle açık ilişkisi, ülkemizde LGBT bireylere yönelik ayrımcı şiddetin vardığı düzey göz önüne alındığında, homofobinin şiddetin özel bir türü olan nefret suçlarıyla ilişkili olarak ele alınması ve anlaşılması gereği ortaya çıkmaktadır. Bu da Ayrımcılık konusuna paralel olarak “nefret” ideolojisini yeniden yeniden tartışmaya açmayı zorunlu kılmaktadır. 
 
Haklarımız ihlal edilip, ayrımcılığa maruz kalırken nefretin hedefi haline getirildiğimiz gibi düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğümüz de engelleniyor. Bu engellenme halinin kendisi bir ayrımcılık olarak karşımıza çıkıyor ve çoğu zaman insan hakları savunucuları olarak varlığımız bir tehdit olarak algılanabiliyor. 
 
Birlikte özgürleşmek için ayrımcılıklara karşı ortak mücadele!
 
Kaos GL olarak 1994’den beri “Eşcinsellerin Kurtuluşu Heteroseksüelleri de Özgürleştirecektir” şiarıyla ayrımcılık tür ve ideolojilerinin birbirinden beslendiğine dikkat çekiyor ve hep birlikte mücadele edersek ancak birlikte özgürleşeceğimizi belirtiyoruz.
 
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle “Ayrımcılıklara Karşı Sempozyumu” organize ediyoruz. Eğitim, İstihdam, Sağlık, Barınma, Sosyal Hizmet alanlarında yaşanan ayrımcılıklara karşı başta sivil toplum olmak üzere ilgili bütün tarafların katılımını bekliyoruz.
 
Ayrımcılığı ve eşitsizliği üreten muhafazakâr politikalar tartışılacak
 
Sosyal hakların tartışılacağı Sempozyumlarda, cinselliğin tıbbileştirilmesi ve “aile değerleri”, “müstehcenlik”, “genel ahlak” gerekçeleriyle ayrımcı uygulamaları ve eşitsizliği üreten muhafazakâr politikaların ele alınması hedefleniyor.
 
LGBT’lerle birlikte sosyal haklar alanından ilgili kesimler ve uzmanların katılacağı Ayrımcılıklara Karşı Sempozyumların başlıkları ise şunlar:
 
Sosyal Hizmetler Sempozyumu: LGBT Bireyler İçin Sosyal Hizmet Alanları
Sağlık Hakkı Sempozyumu: Hastalıktan Hak Talebine Eşcinselliğin Seyri ve Eşitsizliğe Karşı LGBT Mücadelesi
Eğitim Hakkı Sempozyumu: Eğitimde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı
Kent Hakkı Sempozyumu: Barınma Hakkı, Mekân ve Kentin Cinsiyeti
Çalışma Hakkı: Çalışma Hayatı, İstihdam, Sendikal Hareket
 
 
Sempozyumu örgütleme önerileri ile bildiri özetlerini bekliyoruz
 
Dünya İnsan Hakları Haftasında, 10-15 Aralık 2012 tarihlerinde, Ankara’da organize edeceği “Ayrımcılıklara Karşı Sempozyum”u akademinin ilgili bölümleri ve hak mücadelesi yürüten sivil toplum örgütlenmeleriyle birlikte örmek ve hayata geçirmek istiyoruz.
 
Sempozyumlar için iletişim
 
Ayrımcılıklara Karşı Sempozyum
Kaos GL Derneği: GMK Bulvarı, 29/12, Kat:6, Demirtepe/Kızılay - Ankara
Tel: 0312 230 0358 Faks: 0312 230 6277
kaosgl@kaosgl.org

 

İlgili Başlıklar