1. ENGLISH
Etkinlikler > Basın Açıklamaları > “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı Taslağı”ndan “cinsel kimlik” İbaresi Çıkartılamaz!

“Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı Taslağı”ndan “cinsel kimlik” İbaresi Çıkartılamaz!

2 Şubat 2011
AK Parti Hükümetinin, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Taslağından “cinsel kimlik” ibaresini çıkarttığını öğrenmiş bulunuyoruz.
 
Türkiye’de Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT) bireylerin insan hakları alanında çalışan LGBT örgütleri olarak, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Taslağına “Cinsel Kimlik” ibaresinin yeniden eklenmesini talep ediyoruz.
Ayrımcılığa karşı vatandaşları korumaya yönelik hazırlanan bu yasa tasarısından Cinsel Kimlik ibaresinin çıkartılması, LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel ve trans) bireylere karşı ayrımcılığı ve insan hakları ihlallerini meşrulaştırmaktadır. Tasarıdan cinsel kimlik ifadesinin çıkartılması, Devlet Bakanı Aliye Kavaf’ın eşcinselliği hastalık olarak gören homofobik yaklaşımının AK Parti hükümetinin politikalarını yansıttığını bir kez daha bize göstermiştir.
 
Hükümet 2009’un sonlarında, “Demokratik Açılım”ın bir adımı olarak düzenlemeyi vaat ettiği  “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı Taslağı”nı görüş almak üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından Barolara, Akademik çevrelere, STK’lere ulaştırdı. Bakanlık görüş almak üzere “Taslak”ı, geçen yıl Mart ayında Kaos GL Derneğine de göndermişti. 
Taslağın "Eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı, yasak kapsamındaki ayrımcılık türleri" başlıklı 3. Maddesi’nde, “cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, ... ve benzeri temellere dayalı ayrımcılık yasaktır” hükmü yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde duyurulan Taslak’ın son halinden ise “cinsel kimlik” ibaresinin çıkartıldığı görüldü. 
 
İçişleri Bakanı, Kasım 2009’da TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada, insan hakları ile ilgili idari denetim mekanizmalarının uluslararası kurallara uygun olarak kurulacağını, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu oluşturulacağını belirtmişti.
 
İnsan hakları örgütlerinin temsilcilerinin Bakan’la görüşmeleri ile olumlu bir süreç başlamıştı. İçişleri Bakanlığı bu alandaki çalışmasını, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Azınlık Hakları Grubu (MRG)’nin katkısı ile İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından hazırlanan taslağı esas alarak başlatmıştı. Ayrımcılığın temellerini yeniden tanımlayan bu çalışmada tanımlanan ayrımcılıklar arasında “cinsel kimlik” de yer alıyordu. 
 
İHOP’un hazırladığı ve Adalet Bakanlığınca kabul edilen Taslak’ta, “cinsel kimlik” tanımlanmış ve “heteroseksüel, eşcinsel, biseksüel, transeksüel, travesti ve benzeri cinsel kimlikleri ifade eder” olarak belirtilmişti. 
 
Avrupa Komisyonu, “Türkiye 2010 Yılı İlerleme Raporu”nda, temel haklarda LGBT’lere yönelik ayrımcı uygulamaları sıralamış ve “Türkiye’nin ayrımcılıkla ilgili yasal çerçevesi AB müktesebatıyla yeterince uyumlu değil. Temel haklar alanında lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) bireylere yönelik ayrımcılık devam ediyor” diyerek, LGBT Bireylere yönelik ayrımcılık konusunda, “Ayrımcılığın Önlenmesi İlkesine Uyulmuyor”, “Devlet Bakanı Kavaf Ayrımcılığa Yol Açıyor”, “Homofobik Şiddetin Faillerine İndirim Yapılıyor”, “TSK Aşağılayıcı Tıbbi Testler Uyguluyor”, “Vicdani Ret Hakkı Tanınmıyor”, “Ayrımcılıkla Mücadele İş Kanununda İlerleme Kaydedilmedi”, “Örgütlenme Özgürlüğü Engelleniyor”, “Temel Haklarda LGBT’lere Ayrımcılık Devam Ediyor" gibi başlıklarla ayrımcılığın altını çizmişti.  
 
LGBT Bireylere yönelik ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine karşı duyarlı olan kişi ve kurumları bu konuda harekete geçmeye ve AK Parti Hükümetinin Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısına yeniden Cinsel Kimlik ibaresini alması için tepki göstermeye davet ediyoruz.
 
LGBT İnisiyatif ve Dernekleri
Çukurova Eşcinsel İnisiyatifi
Hevjîn Diyarbakır LGBTT Oluşumu
İstanbul-LGBTT Dayanışma Derneği
Kadın Kapısı
Kaos GL Derneği
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
MorEL Eskişehir LGBTT Oluşumu
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Derneği
Voltrans Trans Erkek İnisiyatifi
 02. 02. 2011