1. ENGLISH
Etkinlikler > Bildiri ve Dilekçeler > Heteroseksist Sosyal Hizmete Hayır!

Heteroseksist Sosyal Hizmete Hayır!

12 Kasım 2013
Heteroseksist Sosyal Hizmete Hayır!
Bizler homofobi ve transfobi karşıtı Sosyal Hizmet Uzmanları olarak, “cinsel haklar bildirgesini” temel alarak sosyal hizmet politika ve hizmetlerinde homofobik ve transfobik ayrımcılıkları deşifre edip, sosyal hizmet ve politikalarının heteronormatif algılarını değiştirmek için bir araya geldik.
 
Heteroseksizm Biricik Değildir! LGBT Varoluşlar Biriciktir!
Heteroseksizm, heteroseksüelliği bir zorunluluk olarak gören ve biricik varoluş biçimi olarak dayatan heteroseksizm bir tür ırkçılıktır. Sosyal hizmet uygulamalarında heteroseksizm, seksiszm, ırkçılık, faşizm, yabancı düşmanlığı, militarizmi deşifre ederek LGBT varoluşların sosyal hizmet alanında maruz kaldığı ayrımcılıklarla karşı LGBT’lerle birlikte mücadele edeceğiz.
 
Eşcinsel, biseksüel ve trans varoluşu hasta, günah, suçlu olarak gören, yaftalayan ve onarım terapileri adı altında tedavi etmeye, ıslah etmeye yönelik çalışmalar yapan ruh sağlığı alanındaki homofobik ve transfobik uygulamaları deşifre edeceğiz.
 
Sosyal hizmet, ‘insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan; sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunu geliştirmesi için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışlarını ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslektir.
 
Türkiye’de LGBT’lerin özgürleşmesi için mücadele eden Kaos GL’in LGBT’lerin sorun yaşadığı alanlar üzerinden tanımladığı “mücadele alanları” aynı zamanda biz sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Bizler, aile, çalışma hayatı, eğitim, sağlık, barınma, psikoloji-psikiyatri, medya, insan hakları, hukuk, askerlik alanlarında LGBT’lerin yaşadıkları sorunları görünür kılmaya ve sosyal hizmet alanı üzerinden dayanışarak birlikte mücadele edeceğiz.
 
Biz Kaos GL Sosyal Hizmet Çalışma Grubu olarak, heteroseksist ideolojiye karşı geliştirdiğimiz bu yaklaşımı ayrımcılığa uğrayan, hakları ihlal ve gasp edilen, kadınlar, engelliler, Kürtler, Ermeniler ve bütün dini ve etnik grup ve toplulukların savunucusu da olacağımızı duyuruluruz.
 
Kaos GL Sosyal Hizmet Uzmanları Çalışma Grubu,
Bilgi için sosyalhizmet@kaosgl.org