1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL Dernei Seni a覺r覺yor!

Kaos GL Dernei Seni a覺r覺yor!

17 Temmuz 2012

Kaos GL Dernei, Homofobiye, Transfobiye ve Nefrete kar覺 mücadele etmek ve birlikte yürümek isteyenleri üye olmaya ça覺r覺yor.

 
15 Temmuz 2005 tarihinde, “Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Arat覺rmalar ve Dayan覺ma Dernei” ad覺yla resmen dernekleen Kaos GL, homofobi ve transfobi kar覺tlar覺n覺 üye olmaya ça覺r覺yor.
 
Homofobi ve transfobi kar覺t覺 örgütlenmeleri ve yerel LGBT örgütleri destekleyen Kaos GL, üyelik çar覺s覺yla kendisi için de destek ve dayan覺ma bekliyor.
 
“Bu toplumda sadece heteroseksüeller yaam覺yor, biz de var覺z”
 
Homofobi ve transfobi kar覺tlar覺n覺 üye olmaya ça覺ran Kaos GL, 15 Temmuz 2005 tarihinde, “Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Arat覺rmalar ve Dayan覺ma Dernei” ad覺yla resmen dernekleti.
 
“Bu toplumda sadece heteroseksüeller yaam覺yor, biz de var覺z” diyerek 1994’te anlayan Kaos GL, mücadele sürecinde dernekleen ilk LGBT örgütü oldu.
 
Kaos GL Dernei’ne üye ol!
 
Lezbiyen, gey, biseksüel ve translar覺n özgürlükçü deerleri benimsemeleri, LGBT varolular覺n覺 gerçekletirerek kendilerini yetitirmeleri için çal覺an Kaos GL Dernei seni ça覺r覺yor!
 
LGBT haklar覺n覺n kazan覺lmas覺, korunmas覺 ve gelitirilmesi; LGBT bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik haklar覺 alan覺nda çal覺malar覺n yayg覺nlat覺r覺lmas覺 ve yönlendirilmesi için Kaos GL Dernei’ne üye ol!
 
LGBT varoluu suç, hastal覺k, günah, ahlaks覺zl覺k, iffetsizlik, muz覺r vb. ekillerde tan覺mlayan ve gösteren cinsel yönelim ve cinsiyet kimlii ayr覺mc覺l覺覺na kar覺 çal覺malar yapmak ve birlikte mücadele etmek için Kaos GL Dernei’ne üye ol!
 
15 Temmuz 2008’de s覺rf ecinsel olduu için öldürülen ve dört senedir katilleri bulunmayan Ahmet Y覺ld覺z ile ecinsel ve trans olduu için hayatlar覺 ellerinden al覺nan kardelerimizi unutmayaca覺m覺z覺 ve affetmeyeceimizi heteroseksist sisteme göstermek için Kaos GL Dernei’ne üye ol!
 
LGBT varolular覺m覺z覺 kabul ettirdiimiz gibi k覺ymetli ve yaamaya deer hayatlar覺m覺zdan vazgeçmeyeceimizi göstermek; eitlik ve özgürlük mücadelesinde dayan覺mak, birlikte güçlenmek ve birlikte özgürlemek için Kaos GL Dernei’ne üye ol!
 
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimlii ayr覺mc覺l覺覺na kar覺 anayasal eitlik mücadelesini güçlendirmek ve heteroseksizme teslim olmamak için Kaos GL’ye üye ol!
 
Homofobiye, Transfobiye ve Nefrete kar覺 mücadele etmek ve birlikte yürümek için sen de Kaos GL’ye kat覺l! 
 
Ecinsellerin Kurtuluu Heteroseksüelleri de Özgürletirecektir!
 
Kaos GL Derneine üye olmak için iletiim:
bilgi@kaosgldernegi.org
 
 
üyelik formu linki için: http://www.kaosgldernegi.org/belge.php?id=uyelik