1. ENGLISH
Kaos GL > Genel Kurul

Genel Kurul

Kaos GL Derneği 2 yılda bir genel kurul düzenler. Genel kurul tarihini medya ve doğrudan üyelere ulaşarak duyurur.

 

2018 tarihinde yapılan genel kurulda aşağıdki üyeler seçilmiştir;

 

YÖNETİM KURULU

Yasemin Öz (Genel Başkan)

Elif Ceylan Özsoy (Genel Başkan Yardımcısı)

Selçuk Candansayar (Genel Sekreter)

Burcu Ersoy (Sayman)

Remzi Altunpolat (Üye)

DENETLEME KURULU

Emek Eren 

Kerem Dikmen

İdil Engindeniz Şahan