1. ENGLISH
Kaos GL > Kaos GL Trans Politikası

Kaos GL Trans Politikası

Kaos GL Trans Politikası

Kaos GL Derneği toplumsal cinsiyet bildirgesine ek olarak, trans bireylere yönelik trans politikası belgesini hazırlamıştır. Bu belge toplumsal cinsiyet bildirgesi ile birlikte değerlendirilmelidir.

Kaos GL Derneği,

Transseksüel bireylerin, gey-lezbiyen ve biseksüel kadın ve erkeklerle ortak sorunları olduğunu bunun yanında, trans kadın ve erkeklerin trans kimliklerinden ve transfobiden kaynaklı bazı sorunlarının ayrıştığını göz önünde bulundurarak politikalarını üretir ve uygulamaya geçirir.

Trans kadın ve erkeklerin, LGBT örgütler içinde maruz kaldığı, ?örgütlenemezler, örgütlenseler de arkasını getiremezler? gibi baştan trans mücadelesini olumsuzlayan ön yargılarla mücadele eder.

Trans bireylere yönelik önyargıları değiştirmek için, hem kendi üye ve gönüllülerine yönelik, üyelik, gönüllülük ve insan hakları eğitimlerinde trans kimlikle ilgili bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirir. LGBT camiaya ve topluma yönelik olarak da başta, kaosgl.org, Kaos GL Dergisi ve Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında trans görünürlüğüne yönelik pozitif ayrımcılık uygular.

Başarılı trans portrelerini destekleyerek toplumun transseksüellere yönelik algısı ile aynı zamanda trans bireyleri güçlendirecek faaliyetlerde bulunur.

Transseksüellerin zorunlu olarak fuhuş/seks işçiliğine itilmesi ve seks işçiliğinin ağır koşulları altında ezilmesini önlemek için, insan hakları örgütleri, kadın örgütleri ve diğer LGBT örgütleri ile birlikte trans bireylerin insan hakları açısından sorunu tartışmaya açar. Ve trans bireylerin fuhuş dışında istihdam alanlarının yaratılması için hem kamu hem de özel sektöre yönelik çalışmaları yürütür ve yürütülen çalışmaları destekler.

Transseksüellerin büyük kısmı seks işçiliği yapmasından kaynaklı olarak gece çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu da trans bireylerin etkinliklere katılımını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nokta da Kaos GL Derneği trans bireylerin çalışma koşullarını düşünerek etkinlikleri planlamaya çalışır ve trans bireyleri etkinliklere katmak için özen gösterir.

Transseksüeller, konut, sağlık, çalışma hakkı, eğitime erişim gibi temel haklarından yoksun bırakılma durumlarına karşı, politikalar oluşturur ve bu alanda yürütülen çalışmaları destekler. Trans kadın ve erkeklerin maruz kaldığı ayrımcılığı, insan hakları, kadın hakları ve LGBT hakları hareketleri içinde gündemleştirir.

Transgender inşa sürecinde, trans kadın ve erkeklerin, gerekli bilgi ve hizmete ulaşımlarını kolaylaştırmak için etkinliklerde bulunur. Bu alanda bilgi eksikliğini gidermek amacıyla materyaller hazırlar.

Transseksüellerin öznel sorunları için kendi başlarına örgütlenebilecekleri alanları yaratır ve trans bireyleri dernek bünyesinde örgütlemek için gerekli çabayı gösterir.

Transfobinin, cinsiyetçilik ve homofobiden ayrılamayacak kadar köklü bir ilişkileri olduğunu ve transfobi ile mücadele etmenin aynı zamanda homofobi ve cinsiyetçilikle mücadele etmek anlamına geldiğini kabul ederek politikalarını bu yönde oluşturur.

Transfobik örgütler, kişisel ve özellikle transseksüellere yönelik olarak sadece transseksüellerin tepki vermesini beklemez, her türlü ayrımcılığa karşı gösterdiği tepkisini transfobik davranış ve söylemlere karşı geliştirir.

Trans kadın ve erkeklerin, gündelik hayatta yaşattıkları sorunlar için pratik çözüm önerilerini içeren materyaller üretir.

Kaos GL Derneği, Pembe Hayat LGBTT Derneğini trans hareketin öz örgütlenmesi olarak kabul eder ve trans politikaları ve trans etkinliklerini Pembe Hayat Derneği ile birlikte örgütlemek için çaba gösterir.

Pembe Hayat Derneği?nin düzenlediği, 20 Kasım Nefret Cinayetleri ve Trans Bireyleri Anma Günü? etkinliklerini destekler.

Kaos GL Derneği Yönetim Kurulu, trans politikasının uygulanmasının yürütülmesi ve takip edilmesinden sorumludur. Yönetim Kurulu Yıllık Genel Kurul toplantılarına konu hakkında rapor sunar.

Kaos GL Yönetim Kurulu tarafından açıklanan bu bildirge 2009 Olağan Genel Kurulu?nda oylamaya açılacaktır.