1. ENGLISH
Etkinlikler > Kaos Kültür Merkezi Etkinlikleri > Eşcinsel Realitesi Tanınsın: Anayasa’nın “EŞİTLİK” İlkesine “CİNSEL YÖNELİM” Eklensin!

Eşcinsel Realitesi Tanınsın: Anayasa’nın “EŞİTLİK” İlkesine “CİNSEL YÖNELİM” Eklensin!

20 Eylül 2007
EŞCİNSEL REALİTESİ TANINSIN:
ANAYASA’NIN “EŞİTLİK” İLKESİNE “CİNSEL YÖNELİM” EKLENSİN!
 
Sayın Başbakan,
 
Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL) olarak hazırlanmakta olan Sivil Anayasa’nın taslağını ve hazırlık sürecini topluma ulaştırıldığı kadarıyla takip ediyoruz.
 
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı tarafından da altı çizildiği gibi “toplumun her kesimini kapsayan bir anayasa” yapıldığı belirtiliyor. Ardından, Anayasa önerisinin Meclis’e sunulması öncesinde, “toplumun tüm kesimlerinden sağlanacak katkıların” beklendiği açıklanıyor.
Uygar bir anayasa için toplumun her kesimini kapsama çabasında sıranın eşcinsel bireylere gelmediğini görmenin kaygısını taşıdığımızı belirtmek isteriz.
 
Hâlihazırda yürürlükteki anayasa, eşcinsel realitesini tanımamaktadır. Buna karşı yıllardır, “Anayasa’nın 10. Maddesine ek: Cinsel Yönelim!” şeklinde özetlediğimiz talebimizi dillendirmekteyiz. Çünkü eşcinseller olarak gerçeğiz, toplumun bir parçasıyız, bugün olduğu gibi, yarın yürürlüğe girecek yeni “Sivil Anayasa”nın da taraflarından biri olacağız.
 
Türkiyeli eşcinseller olarak, “Bu toplumda sadece heteroseksüeller yaşamıyor; biz de varız!” çıkışıyla, cinsel yönelim ayrımcılığının ortadan kaldırılması için söz hakkımızı kullanmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ve yaşayıp görüyoruz ki anayasada ve yasalarda “eşcinsel realitesi” görmezlikten gelinse de “ayrımcılık” söz konusu olduğunda, lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel bireyler sırf cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden dolayı hayatın her alanında dışlanmakta, baskı görmekte, eşit katılımları engellenmekte ve yasal güvenceden yoksun bırakılmaktadırlar.
 
Sadece iki kelimeden oluşan “cinsel yönelim” ibaresi ile eşcinsel realitesinin tanınmasını istiyoruz çünkü bu sessizliğin ve görmezden gelmenin hayra alamet olmadığını düşünüyoruz. Beklediğimizin “özel” bir düzenleme olmayıp “eşitlik” yanlısı ve “ayrımcılık” karşıtı haklı bir talep olduğunu belirtmek isteriz.
 
Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transeksüel bireylere yönelik ayrımcılık ve şiddet olaylarının artarak devam etmesi ve tüm bunlara karşı yasal güvenceden yoksun bırakılmamız endişelerimizi arttırıyor.
Eşcinsel bireylerin, çalışma hayatındaki cinsel yönelim ayrımcılığı nedeniyle işlerinden çıkartılması, sırf cinsel yönelimleri nedeniyle özel ve kamusal alanda psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmaları; travesti ve transeksüel bireylerin sırf cinsiyet kimliklerinden dolayı sosyal alandan tamamıyla dışlanarak en temel olan yaşama hakkına yönelik saldırılarla yok edilme girişimleri devam etmektedir.
Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transeksüel (LGBTT) bireylerin dayanışması amacıyla kurulan derneklere yönelik "genel ahlaka ve hukuka aykırı olma" gerekçesiyle kapatma davaları açılarak, LGBTT bireylerin örgütlenme ve ifade özgürlükleri engelleniyor. Her TC vatandaşı gibi demokratik, eşitlikçi ve özgür bir yaşam isteyen LGBTT bireyler ise mevcut koşullarda haklarının gereğince korunmadığına tanık olduğundan hukuki olarak kendilerini savunmaktan bile yoksun bırakılıyor.
 
Kaos GL Derneği olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasının tüm vatandaşlarının insan haklarını koruyan ve tüm ayrımcılıkları önleyen maddeleri içerecek şekilde düzenlenmesini önemsiyoruz.
 
Sivil Anayasa’da, “eşitlik”i düzenleyen maddeye, “cinsiyet”in ardından “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” ibarelerinin eklenmesini istiyoruz.
 
 
Saygılarımızla
 
Kaos GL Derneği
 
 
 20.09.2007