1. ENGLISH
Etkinlikler

Etkinlikler

Kaos GL, vizyon ve misyonu doğrultusunda, periyodik olarak, çeşitli ulusal ve uluslararası etkinliklere imza atmaktadır.

Etkinlikler

Kültürel ve Akademik Program

Kaos GL Derneği Kültürel ve Akademik Programı kapsamında, Mart Ayında Uluslararası Feminist Forum, 17 Mayıs Haftasında Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Ankara Etkinliklerini, 10 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında da Ayrımcılıklara Karşı Sempozyumu organize etmektedir.

Kaos GL Derneği Kültürel ve Akademik Programı kapsamında her sene 20’yi aşkın şehirde Yerel Homofobi Karşıtı Buluşma Etkinliklerini organize eder.

Akademik Çalışmalar kapsamında Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ile işbirliği içinde Sonbahar döneminde “Heteroseksizm Eleştirisi ve Alternatif Politikalar” dersini, bahar döneminde ise “Queer Çalışmaları” dersinin organizasyonuna destek verir.

KaosQ+ akademik dergisi ile Queer Çalışmaları alanındaki akademik çalışmaları destekler.

Ankara’da akademik alanda LGBT’lerin görünürlüğünü arttırmak amacıyla, “Ayrımcılık Karşıtı Dersler” programı kapsamında öğrenim yılı boyunca farklı bölüm ve derslere konuk olarak katılır.

LGBT alanında yapılan akademik çalışmalara destek verir.

Kaos GL Kültür Merkezi kapsamında, sosyal etkinlikler, panel ve söyleşiler düzenler.

Kaos GL Sokakta Eylem Programı kapsamında, LGBT’lerin görünürlüğünü arttırmayı ve toplumsal muhalefetle dayanışmayı hedefler.  

Kaos GL Kütüphanesi, LGBT alanında arşiv ve dokümantasyon çalışmaları yürütür. Kaos GL Kütüphanesi LGBT alanında çalışmalar yapmak isteyen araştırmacı ve akademisyenlere açıktır.  

İnsan Hakları Programı

Kaos GL İnsan Hakları Programı kapsamında, LGBT’lerin insan haklarını izleme ve raporlama faaliyetleri yürütür. kaosGL.org sitesi ve medya taramaları ve raporlama faaliyetleri kapsamında hazırladığı yıllık insan hakları ihlalleri raporlarını kamuoyuyla paylaşır.

Mülteci Destek Programını İnsan Hakları Programı altında bir alt program olarak yürütür. Bu program kapsamında, LGBT mültecilere sosyal, yasal ve hukuki destek verir.

İnsan Hakları Eğitimleri, PDR, Sosyal Hizmet Uzmanları, Öğretmenler, Psikolog ve Psikiyatrlar, Avukatlara yönelik insan hakları eğitimleri organize eder.

Medya İletişim Programı

Kaos GL Dergisi, Eylül 1994’den bu yana düzenli olarak Kaos GL Dergisini yayına hazırlar. Kaos GL Dergisi LGBT hareketin belleği olmasının yanında aynı zamanda LGBT hareketin ve dayanıştığı diğer toplumsal hareketlerin gündemini tartışmaya açar.

KaosGL.Org,  LGBT odaklı alternatif haber sitesidir. LGBT hareket, feminizm, antimilitarizm ve ayrımcılık karşıtı mücadelelerin haberlerine yer verilir.

Medya İzleme Çalışmaları, Kaos GL Derneği yaygın medyanın homofobik ve transfobik dilini deşifre etmek ve değiştirmek için izleme faaliyetleri yürütür ve senelik raporlar yayınlar. 2008 yılından bu yana yayınlanan medya izleme raporlarına yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yerel Muhabir Ağı

LGBT hak haberciliğini güçlendirmek ve yereldeki Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans bireylerin ve örgütlerinin görünürlüğünü arttırmak amacıyla kurulmuş bir ağdır.

2007 yılından bu yana alternatif haber portalı olarak sadece homofobi ve transfobi karşıtı hareketin değil tüm toplumsal muhalefetin sesi olmaya çalışıyor.

Yerel Muhabir Ağı ile yerelin gündemini kaosGL.org’a taşımaya hedefliyoruz. Muhabir Eğitimlerine katılarak Yerel Muhabir Ağı’na dahil olunabilir. 2007’den bu yana 300’ü aşkın muhabir adayı yerel muhabir eğitimlerine katıldı. Yerel muhabir eğitimlerinize katılan muhabirlerin başta kaosGL.org olmak üzere birçok medya kuruluşunda haberleri yayınlanıyor.

Kapasite Geliştirme Programı

Kaos GL Derneği yerel LGBT örgütlerin kurulmasını teşvik eder ve destekler. Sivil toplum örgütlerinin homofobi ve transfobi konusunda duyarlılıklarını geliştirmeleri için kapasite geliştirme faaliyetleri yürütür.