1. ENGLISH
Haberler > Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Kuruldu!

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Kuruldu!

14 Aralık 2011
Ayrımcılık Yasa taslağından "cinsel kimlik" ibaresinin çıkartılması sonrasında bir araya gelen LGBT dernek ve oluşumlar "Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu"nu oluşturdular. Koalisyon üyeleri bugün (15 Nisan),Ankara’da, Pembe Hayat Derneği’nde  taleplerini bildiren bir basın toplantısı düzenledi.
 
Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumu Yasa Tasarısıdan” cinsel kimlik” ibaresinin çıkartılması sonrasında, 7 Mart 2011’de Ankara’da ve 18-19 Mart’ta Diyarbakır’da bir araya gelen, Hevjin Diyarbakir LGBTT Oluşumu, İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği,  Kadın Kapısı Derneği, Kaos GL Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği, MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Voltrans Trans Erkek OluşumuYasa Tasarısı’nın “Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı” başlıklı 3. Maddesi’nde yer alan ayrımcılık yapılamayacak zeminler arasına “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ibarelerinin eklenmesi amacı ile birlikte çalışmaya karar vererek Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu’nu oluşturdu. 
Yapılan basın açıklamasının tam metni şöyle:
 
"Türkiyeli lezbiyen, gey, biseksüel ve trans dernek ve oluşumlarından oluşan Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu’nu oluşturan örgütlerin daimi olarak mücadele ettiği,
1.       Türk Ceza Kanunu’nun "Ayrımcılık" başlıklı 122. Maddesi’nde ayırım gözetilmeyecek zeminler arasına "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği" ifadelerinin eklenmesi.
2.       Nefret suçları ile ilgili mevzuat çalışmasının bir an önce gerçekleştirilerek lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylere yönelik nefret suçlarına karşı gerekli cezai önlemlerin alınması; "haksız tahrik" indirimlerinin nefret suçları sonrası uygulanamayacağına dair düzenlemenin yasada yapılması.
3.       T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun, Kabahatler Kanunu gibi kanunlar ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan yönetmeliklere dahil olan "genel ahlak", "kamu ahlakı", "müstehcenlik", "yüz kızartıcı suçlar" gibi muğlak ifadelerin mevzuattan çıkarılması ya da lezbiyen, gey, biseksüel, trans bireylerin aleyhine yorumlanamayacak şekilde yeniden düzenlenmesi.
4.       Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne EK 12. Protokol’ün T.C.Hükümeti tarafından onaylanması.
5.       LGBT bireylerin maruz kaldıkları nefret suçları, ayrımcılık, polis şiddeti gibi hak ihlalleri sonrası soruşturma ve kovuşturma evresinde mağdurların mağduriyetlerini artıran kolluk kuvvetlerinin ve adli birimlerin ayırımcı ve/veya önyargılı tutumlarını bertaraf edecek önlemlerin alınması.
6.       TSK’nın Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde eşcinsellik ya da transeksüelliğin "[ileri derecede] psikoseksüel bozukluk" olarak nitelendirilmesinin ve askerlikten muaf tutulma sürecinde eşcinsel, biseksüel ya da trans bireylerin maruz kaldıkları onur ve haysiyet kırıcı uygulamaların bertaraf edilmesi.
7.       Eğitim, istihdam ve sağlık kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile hizmetlere erişim alanlarında LGBT bireylerin yaşadıkları hak ihlallerini bertaraf edecek toplumsal ve kurumsal eğitim programlarının devletin pozitif yükümlülüğü olarak uygulanması ve takip edilmesi.
 
Taleplerimiz ile, özelde
1.       T.C. Anayasası’nın "Kanun Önünde Eşitlik" başlıklı 10. Maddesi’ndeki ayırım gözetilmeyecek zeminler arasına "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği" ifadelerinin eklenmesi.
2.       Hükümet tarafından hazırlanan Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumu Yasa Tasarısı’nın "Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı" başlıklı 3. Maddesi’nde yer alan ayırım yapılamayacak zeminler arasına "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği" ifadelerinin eklenmesine
3.       Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı’nın "Ayrımcılık Yasağı" başlıklı 4. Maddesi’nde belirtilen ayırım yapılamayacak zeminler arasına "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği" ifadelerinin eklenmesine yönelik kampanya çalışmamızı başlatmış bulunuyoruz."
 
 Konuyla ilgili haber:http://www.kaosgl.org/icerik/ayrimciliga_karsi_gokkusagi_koalisyonundan_basin_toplantisi
 

Fotoğraflar: Öykü Su