1. ENGLISH
Haberler > "Homofobinin Muhatabıyız; İzlemeyeceğiz, Karşı Duracağız!"

"Homofobinin Muhatabıyız; İzlemeyeceğiz, Karşı Duracağız!"

21 Aralık 2011

Beşinci Homofobi Karşıtı Buluşma, Trabzon etkinlikleri ile başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kitap ve Sosyal Araştırmalar Kulübü’nün (KSAK) örgütlediği etkinlikler, Trabzon Sanat Evi’nde yapıldı.

 

Düşün, hisset, hayat ver sloganıyla yola çıkan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kitap ve Sosyal Araştırmalar Kulübü (KSAK) kadınların her alanda ayrımcılığa uğramasından, cinsel yönelimleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan ve hunharca katledilen LGBTT’lerin durumlarından yakınmanın yeterli olmayacağı kanaatiyle “hayat vermek” adına egemen erkek ideolojisiyle mücadele için yola çıktı. KSAK, tüm bu sorunların muhatabı olduklarının bilincinde olarak, kıyıdan köşeden izlemek yerine yaşanan tüm ayrımcılıkların karşısında durmayı bir görev bildi.

Hiçbir ayrımcılığın tek başına sonlandırılamayacağını kavrayarak ayrımcılığa uğrayanların dahi çoğunlukla ayrımcılık yapabildiği LGBTT sorunlarını birebir muhataplarıyla görüşerek neler yapılabileceğini tartıştılar. Bu tartışmalar sonucunda bir ayağı Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde diğer ayağı da Trabzon şehrinde olan bir dizi etkinlikler düzenleme kararı aldılar. Ancak rektörlük tarafından üniversitedeki salon talebi geri çevrildi ve etkinlik afişlerinin okul içerisinde asılmasına izin verilmedi. Bu durum etkinliklerin sadece şehirde yapılmasına neden oldu.

Tüm engellemelere rağmen etkinlikler feminist aktivist İlknur Üstün eşliğinde 5 Mart Cuma günü kadın kadına toplumsal cinsiyet atölyesiyle başladı. Genelde üniversite öğrencilerinin bulunduğu atölyede, afişi görüp gelen Trabzonlu kadınlar da oldu. İlknur Üstün ve katılımcılar tarafından feminizm ve kadın sorunları üzerine iki saatlik bir atölye çalışması yapıldı. Sonrasında bu toplantının gelecek dönemlerdeki çalışmalara başlangıç teşkil etmesi açısından önemi vurgulandı. Bir web sitesi hazırlanarak daha fazla kadına ulaşıp bu atölyenin düzenli yapılması üzerinde duruldu.

 

6 Mart Cumartesi günü yapılacak olan etkinlikler saat 13.00- 15.00’te Ege Üniversitesinden Sosyal Psikolog Melek Göregenli ile Psikiyatr Doktor Koray Başar’ın konuk olduğu bir söyleşi ile başladı. Melek Göregenli genel hatlarıyla ayrımcılık türlerini ve bunların ideolojik boyutlarını uzunca anlattıktan sonra özel olarak homofobiden ve bunda ideolojinin etkisinden vurucu sözlerle bahsetti. Koray Başar ise nesnel bir anlatımla cinsel yönelimleri tek tek tanımlayarak öncelikle bu konuda kafalarda oluşan sorulara yanıt getirdi. Homofobinin psikiyatrideki tarihsel sürecini örnekler ve slayt eşliğinde anlattı.

15.00-18.00 saatleri arasında ilki kısa metraj olmak üzere “Sivil Hikâyeler” ve “Milk” filmlerinin gösterimi yapıldı ve film üzerine sohbet edildi.

Son olarak Kaos GL’den Ali Erol “Hegemonik Politik Erkeklik Görünümleri” konulu söyleşide eşcinsel hareketin Türkiye’deki gelişim süreci, bu harekete karşı oluşan tepkilerin evrimi, sivil anayasa tartışmalarında cinsel yönelimin yeri ve egemen erkeklik ideolojisi konularına açıklık getirdi.

Kitap ve Sosyal Araştırmalar Kulübü tarafından hazırlanan, homofobi, cinsel yönelim ve toplumsal ahlak üzerine Kaos GL’den Ali Erol ile yapılan bir röportajın da yer aldığı Mantar Dergisi’nin son sayısı etkinlikte dağıtıldı. Homofobi karşıtı etkinliklerin Trabzon’da ilk kez yapılıyor olmasının hem KSAK için hem de Trabzon için önemli bir başlangıç olduğu ve KSAK’ın gelecek dönemlerde de konuyla ilgili çalışmalarına örgütlü ve kapsamlı olarak devam edeceği vurgulandı.