1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL Eğitim Komisyonunun 2010 Yılı

Kaos GL Eğitim Komisyonunun 2010 Yılı

4 Ocak 2012
Cuma, 14 Ocak 2011

Kaos GL Eğitim Komisyonu, Homofobi ve Transfobi Karşıtı Öğrenci Buluşmasının hazırlık sürecinde bu yıl da LGBT örgütler ile öğrenci kulüpleri arasındaki iletişimi sağlayacak.
 
Kaos GL’nin 2010 Yılının Ardından serimizin üçüncü bölümünü yayınlıyoruz.
 
Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu, eğitim alanında çalışmaya 2009 yılında başladı. Geçen yıl harekete geçmenin gerekliliği ile Kaos GL Eğitimde Ayrımcılık Grubu, “Eğitimde Cinsel Kimlik Ayrımcılığına Hayır Komisyonu” adında ortaklaştı ve ilk bildirgesini 2010 yılında yayınladı.
 
Komisyon, LGBT bireylerin eğitim alanında cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri sebebiyle maruz kaldığı ayrımcılığa dair 2010 yılında da söz üretmeye çalıştı.
 
LGBT öğrencilerin bir bütün olarak eğitim sürecinde yaşadıkları sorunları, bu sorunları konuşup belgelemenin önemli olmasının yanında pratikte neler yapılabileceğimiz, eğitim sürecinin özgül sorunlarının neler olduğu ve bu alanlarda uzmanlaşmanın gerekliliği, örgütlenme, LGBT öğrencilere nasıl ulaşılacağı gibi sorular, uzun süre gündemimizde kaldı.  
Komisyon, üniversitelerdeki LGBT örgütleriyle yakın ilişki kurmaya, ortak iş yapma kültürünü geliştirmeye ve gerek bölgesel gerekse Türkiye genelindeki homofobi ve transfobi karşıtı öğrenciler arasında koordinasyonu sağlayacak bir bağımsız örgütlenmenin gerekliliğine dikkat çekmeye çalıştı. Yaptığımız çalışmalarda eğitim alanında LGBT bireylerin yaşadıkları sorunlara yönelik çalışmaların oldukça az ve dağınık olmasının yanında, koordinasyon eksikliğinin ve Türkiye merkezli bir LGBT öğrenci buluşmasının daha önce yapılmamış olduğunu gördük. Ankara’da bulunan örgütlere çağrı yaparak, aldığımız en geniş toplantıda görüşülmek üzere buluşmanın içeriği ve ismine dair önerilerimizi oluşturduk. Önerimizi netleştirdikten sonra, Türkiye genelinde ulaşabildiğimiz LGBT örgütlere, LGBT öğrenci topluluklarına, gençlik örgütlerine ve STK’lara, bildirgemizi, çağrı metnimizi, komisyonumuzu tanıtan ve buluşmayı neden yapmak istediğimizi anlatan bir aktarımı ilettik. Bu süreci, özellikle LGBT öğrenci topluluklarıyla ve LGBT örgütleriyle birlikte örmeye ve etkinlik programını ortak oluşturmaya çalıştık. Yaptığımız çağrıda, LGBT öğrenci topluluklarının ve örgütlerinin isterlerse imzacı olabileceklerinin, diğer örgütlerin ise destekleyen kurum olarak imzacı olabileceklerinin özellikle altını çizdik.  
 
23-24 Nisan, Homofobi Karşıtı Öğrenci Buluşması
Türkiye merkezli bir buluşma için çağrımızı yaptık ve birçok LGBT örgüt ve öğrenci topluluğundan olumlu yanıtlar aldık. Bunun ardından, gündemimizi buluşmaya paralel oluşturmaya başladık. Buluşma öncesinde afiş, sticker ve kuşlama çalışmaları yaptık. Bu süreçte Ankara üniversitelerindeki derslere yoğun ziyaretler gerçekleştirip, farkındalık eğitimleri gerçekleştirdik. Buluşma broşürlerimizi birçok üniversitede dağıtarak, tüm çalışmalarımızda buluşmanın açık çağrısını yaptık. Buluşmanın içeriğini ve gündemlerini, mümkün olduğu kadar diğer LGBT örgütler ve öğrenci toplulukları ile birlikte oluşturmaya önem verdik. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde stant açtık. Birçok üniversiteden gelen homofobi ve transfobi karşıtı bağımsız öğrenci ve birçok gençlik örgütlenmesi ile ilişkilerimizi geliştirip, onlara farkındalık eğitimleri verdik. Bu süreçte Eğitimde Ayrımcılık Çalışma Grubu, yaptığı çalışmaları derleyerek ara raporunu yayınladı. Rapor, LGBT eğitimcilerle yapılan ayrıntılı mülakatlarda ve ders kitapları üzerine yapılan ayrıntılı bir incelemelerde, eğitim sisteminin heteroseksist, homofobik ve cinsiyetçi kodlarını gözler önüne seriyordu. Bu rapor bizim için oldukça önemli bir noktada duruyor; incelemeler, eğitim sistemin vahametini ortaya koyarken, aynı zamanda odak çalışmaların vazgeçilmez ihtiyaçlar olduğunu gösterdi. Aynı zamanda, eğitimin çok geniş bir alan olmasından dolayı belirli bir hedefe dönük ve somut çalışmaların gerekliliği konusunda netleşmemizi de sağladı.
 
23-24 Nisan’da yapılan merkezi buluşmanın programı şöyleydi: 
LGBT örgütlerin tanıtımı ve çalışmaları, katılımcı örgütlerin bakış açıları, Mevzuat, Disiplin Yönetmeliği, Temel Eğitim Kanunu, Orta Öğretim/Lise ve Yüksek Öğretim ders kitapları (Hukuk, Sağlık, Sosyal Hizmet, Güzel Sanatlar…) Barınma Sorunu ve Yurtlar, Alternatif Eğitim Modelleri ve Deneyimler, Psikoloji – PDR, Örgütlenme Forumu ve LGBTT Sorunları (Alternatif eylem, yurtdışı deneyimleri, talepler, örgütlenme), Sonuç Bildirgesi ve Taleplerin Sunulması. 
 
5 Mayıs, Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası: Arkadaş Z. Özger Buluşması
Komisyonun bildirge metnini yayınlamasının ardından, çağrıya ilk yanıt veren SBF Öğrencileri Dayanışma Derneği oldu. SBF<D>Der’li öğrenciler, çağrının hemen ardından komisyonumuz içerisinde yer aldılar ve oldukça anlamlı bir öneri sundular: Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde Arkadaş Z. Özger’in anısına ve 5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma etkinlikleri dâhilinde bir etkinlik gerçekleştirmek. Etkinlik hem önemli bir şairi anmak anlamında, hem de erkek ve devrimci olmak kavramlarının yoğun bir şekilde tartışıldığı böylesi bir dönemde oldukça önemliydi. Etkinlikler kapsamında, SBF’nin arka bahçesinde Kaos GL, Pembe Hayat, Feminist(B)iz ve Anarşi Kollektifi Ankara adına stant açıldı ve geçen yıl bir nefret cinayetinde aramızdan ayrılan Dilek İnce anısına bir “Dilek İnce Ağacı” yer aldı. 5 Mayıs’ta SBF’nin arka bahçesinde gerçekleştirilen “Gökkuşağı Yürüyüşü” için bir döviz ve pankart atölyesi de gerçekleştirildi. 3 Mayıs akşamında ise, iki haftada bir şiir gecelerine ev sahipliği yapan okul koridoru, Arkadaş Z. Özger için kapılarını açtı. Arkadaş’ın şiirlerindeki eşcinsellik vurgusu ve erkekliğe yönelik eleştirel yaklaşım tartışıldı. Arkadaş’ın bir devrimci olarak sahiplenilirken, cinsel yöneliminin tamamen göz ardı edildiği gündeme geldi. Arkadaş’ın şiirlerinde, çok aşikâr bir şekilde eşcinselliğe ve erkek egemenliğine gönderme yapan dizelere sahip çıkmak adına gerçekleştirilen bu etkinliğe sahip çıkmanın ne kadar gerekli olduğu da ortaya çıktı. 
 
5 Mayıs’taki yürüyüşe katılan İzmir Sokak Sanatçıları’nın da içlerinde bulunduğu 40’ı aşkın kişi, bayrakları, pankartları ve sloganları ile Cebeci Kampüsü’ndeki tüm fakültelerin kantinlerini ziyaret ettiler ve seslerini olabildiğince çok kişiye duyurmaya çalıştılar. Yürüyüşten hemen sonra Küçük Amfi’de gerçekleşen panele katılım da oldukça iyiydi. Alev Özkazanç’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Remzi Altunpolat “Sol ve Eşcinsellik”, Oya Aydın “Türk Hukukunda Cinsel Yönelim Ayrımcılığı” ve Yeliz Kızılaraslan “Arkadaş’ın Şiirinde Erkeklik ve Homofobi Eleştirisi” üzerine sunum yaptılar ve katılımcıların sorularını yanıtladılar. Söyleşi sonrasında SBF’nin arka bahçesi, Kara Güneş, İzmir Sokak Sanatçıları’nın müzikleri ve Arkadaş Z. Özger şiirlerine ev sahipliği yaptı. Birçok insana Arkadaş Z. Özger ile tanışma fırsatı veren bu üç günlük etkinlik, her yıl devam edecek. 
 
YÖK’e Karşı Gökkuşağı Bayraklarını 6 Kasım’da Alanlarda Dalgalandırdık
Kaos GL Eğitim Komisyonu olarak 6 Kasım’da Homofobi ve Transfobi Karşıtı Öğrencilerle birlikte gökkuşağı bayrakları ile YÖK protestosuna katıldık.
 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde bir araya gelerek Sakarya Caddesi’ne sloganlar atarak yürüdük. SSK İş Hanı’na YÖK’ü protesto eden pankartımızı astık. Daha sonra Sakarya meydanında otobüs üzerine kurulan platformda, Homofobi ve Transfobi Karşıtı Öğrenciler adına bildirimizi okuduk.
 
11-12 Aralık’ta Homofobiye Karşı Ankara’da Öğrencilerle Buluştuk
Homofobiye Karşı Kampüs Buluşmalarını örgütleyecek öğrencilerle birlikte, Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta), Muğla Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi (Antalya), İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul), İstanbul Teknik Üniversitesi, Trakya Üniversitesi (Edirne), Çukurova Üniversitesi (Adana), Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Ege Üniversitesi (İzmir), Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir), Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon), Ankara Üniversitesi (DTCF, Cebeci), Hacettepe Üniversitesi (Beytepe), Bilkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüslerinden homofobi ve transfobi karşıtı öğrenciler olarak bir araya geldik.
 
6. Homofobi Karşıtı Buluşmanın kampüs etkinliklerinin örgütlenmesinin olanakları ile resmi ve fiili olası engellere karşı hangi taktiklerin geliştirilebileceği konuşuldu. Her kampüsün kendi yerel ihtiyaçları çerçevesinde etkinliklerin belirlenmesi için önceki kampus buluşmaları değerlendirildi. Homofobik ve transfobik uygulamalara karşı kampüsler arası dayanışma ağı tartışıldı. Buluşma’nın değerlendirmesi yapılırken, Homofobi Karşıtı Buluşmaların şehirlere ve kampüslere yayılması, yerelde öğrencilerin engellenmeleri durumunda yerel stk’ların formel sorumluluğu üstlenmelerinin “Queer yoldaşlığı” ile başarıldığının altı çizildi.
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri, Homofobi Karşıtı Buluşmayı örgütledikleri kulüplerinin rektörlük tarafından kapatılmasına rağmen vazgeçmeyeceklerini ve önümüzdeki yıl buluşmayı Trabzon’da yine örgütleyeceklerini söylediler. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği temsilcileri ile Ankara’ya gelen öğrenciler, Trabzon Homofobi Karşıtı Buluşmayı birlikte düzenleyecekler. 
 
“Karadeniz Kadın Dayanışma Derneğinin bir etkinliği vardı. Kadınlara ve eşcinsellere ayrımcılık üzerinden ortaklaştık. Homofobi Karşıtı Buluşmanın Trabzon ayağında yerel stk’ları sürecin içine katmak istiyoruz.” diye konuşan Özlem, rektörlüğün bütün öğrenci girişimlerine saldırdığını ama ilk gözden çıkardığı kulübün kendilerininki olduğunu söyledi.
 
23-24 Nisan’da İkinci Kez Buluşma Kararı

Ankara’daki öğrenci ağ toplantısında, Homofobiye Karşı Kampüs Buluşmalarının örgütlenmesi ile birlikte 2. Homofobi ve Transfobi Karşıtı Öğrenciler Buluşması da konuşuldu. 2011 yılında ikinci kez yapılmasında ortaklaşılan Homofobi ve Transfobi Karşıtı Öğrenciler Buluşması için her kampüsün örgütlenme koşulları, yurt ve barınma sorunları ile şiddet ve güvenlik sorunları gibi alanlarda topluluklar on raporlar hazırlayacaklar. Kaos GL Eğitim Komisyonu olarak, Homofobi ve Transfobi Karşıtı Öğrenci Buluşmasının hazırlık sürecinde LGBT örgütler ile öğrenci kulüpleri arasındaki iletişimi sağlayacağız.