1. ENGLISH
Haberler > Çalışma Hayatında Cinsel Yönelim Ayrımcılığı Nihayet Düzenleniyor mu?

Çalışma Hayatında Cinsel Yönelim Ayrımcılığı Nihayet Düzenleniyor mu?

9 Ocak 2012
Çarşamba, 20 Ocak 2010

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamu kurumlarında etik inceleme yapmakla görevli denetçiler için yönetmelik taslağı hazırladı.

Akşam Gazetesin haberine göre 16 maddelik taslakta, ’cinsel yönelim’ maddesi de yer alıyor.
 
Taslağa göre bu durumda denetlenen kişinin cinsel eğilimine göre ayrımcılık yapılamayacak. Denetime İlişkin Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın ’Eşitlik’ başlıklı bölümünde yer alan hüküm sayesinde cinsel yönelimi nedeniyle toplumdan dışlanan ve özellikle kamu kurumlarında ayrımcılığa uğrayan eşcinsel kamu görevlileri, ayrımcılığa karşı güvenceye sahip olacak.
 
“AB Direktiflerinin iç hukuka aktarımı tamamlansın”
Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’nin ilerleme raporlarında baştan beri cinsel yönelim ayrımcılığına karşı düzenleme yapılmadığının altı çiziliyordu.
 
AB yönergelerinin Türk mevzuatına aktarılmadığı belirtiliyor ve ayrımcılık gözetmeme konusuna ilişkin olarak, din, ırk veya etnik köken, din, inanış, engellilik, yaş ve cinsel yönelim temelinde ayrımcılığa karşı düzenleme yapılması gerektiği hatırlatılıyordu.
 
Raporlarda, ayrımcılıkla mücadele konusunda, ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş ve cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapılmamasına ilişkin AB Direktiflerinin iç hukuka aktarımının tamamlanmadığı ifade ediliyordu.
 
“Mevzuat, Cinsel Yönelim Ayrımcılığını kapsayacak”
Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun hazırladığı yönetmelik bu haliyle kabul edilerek yürürlüğe girerse, ilk kez eşcinsellere ayrımcılık yapılmaması resmi mevzuata girmiş olacak.
 
Söz konusu madde şöyle: ’Denetim görevlileri; dil, din, ırk, cinsiyet, tabiyet, sosyal sınıf, engellilik durumu, yaş, evlilik durumu, cinsel yönelim, sosyal ve ekonomik durum, siyasi düşünce ve benzeri diğer sebeplere dayanan farklılıkları gözetmeksizin görevlerini yerine getirirler.’