1. ENGLISH
Haberler > Örgün Eğitim Sürecinde Eşcinsellik ve Homofobi

Örgün Eğitim Sürecinde Eşcinsellik ve Homofobi

9 Ocak 2012

 Perşembe, 25 Mart 2010


Homofobi Karşıtı Ruh Sağlığı Girişimi tarafından, üçüncüsü düzenlenen atölye çalışması  “Örgün Eğitim Sürecinde Eşcinsellik ve Homofobi” başlığıyla 21 Mart 2010 Pazar günü gerçekleşti.
 
Ruh sağlığı alanında çalışan uzman ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 25 kişilik grubun katıldığı atölye çalışmasına, Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan’ın cinsellikle ilgili genel kavramları anlatması ile başlandı. Ardından ise, Psikiyatrist Dr. Koray Başar’ın aktarımıyla eşcinsel cinsel yönelim kimliği gelişiminin aşamaları ve önemli sorun alanları gözden geçirildi. Özellikle de, eşcinsel bireylerin kendi gelişim seyirlerinde yaşadıkları homofobik engellenmeler karşısında, kullandıkları savunma düzenekleri üzerine odaklanıldı. Bununla birlikte, son günlerde, farklı kesimlerce öne sürülen itirazlardan hareketle, bu dönemdeki cinsel yönelimle ilgili hoşnutsuzluk ve bazı değişiklik arayışlarının, sunulanın aksine, farklı eşcinselliklerden ziyade, sadece bir kimliğin gelişim basamaklarındaki farklı görünümleri temsil ettiği üzerine duruldu. Böylesi bir süreçte, “eşcinsellere yardım” adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan “onarım” terapilerinin bireylerin alt düzey inkar ve bastırma mekanizmalarıyla paralellik gösterdiğine dikkat çekildi.
 
Çalışmanın ilerleyen saatlerinde ise, “KaosGL-Eğitimde Cinsel Kimlik Ayrımcılığına Hayır Komisyonu”ndan Sinan Elitemiz, okula ilk adım atılan yaşlardan üniversite yıllarına kadar devam eden eğitim sürecinde, eşcinsel bireylerin çeşitli düzeylerde maruz kaldığı homofobik reaksiyonlar üzerine aktarımda bulundu. Eğitim sürecinin çocuk ve ergenlerde farklılıkları görmezden gelen ve baskılayan, tektipleşmeyi özendiren uygulamaları, katılımcılarla birlikte örneklendi. Eğitim sürecinin farklı dönemlerinde, farklı gelişimsel dönemlerde bulunan eşcinsel bireylerin heteroseksist yaklaşımlar nedeniyle yaşadıkları sorun alanlarına dikkat çekildi. Lambdaİstanbul Aile Grubu’ndan (LİSTAG) atölyeye katılan bazı anneler ise, heteroseksüellik dışında yönelimi olan çocuklarının eğitim sürecinde yaşadıkları zorluklar ve onlarla birlikte verdikleri mücadeleleri katılımcılarla paylaştılar. Gerek ruh sağlığı uzmanları, gerekse eğitimcilerin baskılayıcı ve destekleyici yaklaşımları, farklı tutumların neden olduğu duygusal sorunlar ve ilerlemeler, bazı örnekler üzerinden değerlendirildi. Çalışmanın bu bölümünün sonunda, katılımcı anneler, ruh sağlığı uzmanlarını ve eğitimcileri konu hakkında daha fazla duyarlı olmaya çağırdılar.
 
Atölye çalışması, Psk. İzlem Aybastı’nın kolaylaştırıcılığında gerçekleşen değerlendirme oturumu ile son buldu. Gün içinde farklı boyutları ile ele alınan sorun alanlarında, eğitim sistemine uygun müdahale stratejileri, ruh sağlığı çalışanlarınca eşcinsel bireyler ve ailelerine yönelik verilmesi gereken desteğin niteliği tartışıldı. Homofobi Karşıtı Ruh Sağlığı Girişimi’nin “Eğitimde Cinsel Kimlik Ayrımcılığına Hayır Komisyonu” ile birlikte etkinlikler düzenlemesi, eğitim sisteminin farklı bileşenlerine yönelik eğitim ve farkındalık geliştirme etkinliklerinin, ruh sağlığı çalışanlarına yönelik çabalara eklenmesi gerektiği görüşü paylaşıldı.
 
Son olarak, Homofobi Karşıtı Ruh Sağlığı Girişimi üyeleri tarafından, 9 Mayıs’ta “Ruh Sağlığı ve Homofobi” konulu bir atölye çalışması üzerinde çalışıldığı ve programın netlik kazanması ile duyuruların yapılacağı belirtildi.