1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL Dergisi’nden 2011 Dosyaları İçin Çağrı!

Kaos GL Dergisi’nden 2011 Dosyaları İçin Çağrı!

13 Ocak 2012
Çarşamba, 12 Ocak 2011

Kaos GL Dergisi, yeni yılın “dosya” konularını “Militarizm”, “Transfobi”, “Yeni Medya”, “Mekân” ve “Göçmen ve Mülteci” olarak belirledi. Dergi’nin “dosya”ları ve dosya dışı bölümleri her türlü katkıya açık.
 
Kaos GL Dergisinin Yeni Yılın ilk sayısının gündemini “Linç” dosyasına ayırmıştık...
 
Dergi’nin, Mart-Nisan 2011 tarihli 117. Sayısının DOSYA konusunu ise “militarizm” olarak belirledik. Katkıya açık hazrılıkları devam eden “militarizm” dosyası le birlikte derginin 2011 yılı “dosya” konularını paylaşıyoruz…
 
Dergi’nin “dosya”ları ve dosya dışı bölümleri her türlü öneri ve katkıya açık.
Katkılarınız için editor@kaosgl.org adresinden iletişime geçmenizi bekleriz.
 
MİLİTARİZM
Mart-Nisan tarihli, 117. sayı için bu dosyada, toplumsal alanının bütününü erkeklik söylemi çerçevesinde yapılandırarak eril tahakkümü güçlendiren militarist ideoloji ve söz konusu ideolojinin erkeklik kurgusu dışında kalmaları hasebiyle hedef tahtasına oturtulan LGBT’ler ele alınacak.
 
TRANSFOBİ
Mayıs-Haziran dosyasında, transları ötekinin ötekisi yapan politik, sınıfsal ve sosyo-kültürel pratikler masaya yatırılırken, bizatihi LGBT’nin aynasında transfobi tartışmaya açılacak.
 
YENİ MEDYA
Temmuz-Ağustos dosyasında, sanal gerçeklik ortamları, bloglar, wikiler, sosyal paylaşım ağları (facebook, twitter vs.), elektronik posta, kiosk, interaktif televizyonlar, multi medya gibi bilgisayar teknolojisinin hayatımıza soktuğu yeni araçlar ve yeni mecralarda cinsiyetin kurulumu, temsiller ve akışkan cinsel kimlikler irdelenmeye çalışılacak.
 
MEKÂN
Eylül-Ekim dosyasında, LGBT’lerin cinsiyetlendirilmiş bir pratik olarak mekânda/kentte görünmez varlığı, gettolaşma olgusu ve mekânın dönüşümü tartışma konusu yapılacak.
 
GÖÇMEN ve MÜLTECİ
Kasım-Aralık dosyasında göç süreçleri, sürgün, yerinden edilme politikaları ile LGBT’lerin yersiz yurtsuz/göçebe olma hallerinin kesişiminde objektifimize takılanlar değerlendirilecek.
 
2011’in İlk Sayısında Kaos GL’nin Gündemi: Linç
Kaos GL Dergisinin Yeni Yılın ilk sayısının gündeminde “Linç” var...
 
http://www.kaosgl.org/icerik/surekli_linc_rejimi
Sürekli Linç Rejimi - REMZİ ALTUNPOLAT
Linç, Tanıl Bora’nın ifadesiyle “kolektif bir utanç ve infial yaratacağı yerde sıradanlaşarak” 
toplumun ethosu haline geliyor. Varılan yer yine Bora’ya başvuracak olursak“medeniyet kaybı”nın ta kendisidir. Bu nedenle Kaos GL’nin Ocak-Şubat 2011 sayısının dosya konusu olarak linçi belirledik.