1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL Derneğinden Demokrat Parti’ye Mektup

Kaos GL Derneğinden Demokrat Parti’ye Mektup

17 Ocak 2012
Perşembe, 05 Kasım 2009

Parti programına “cinsel yönelim”i de ekleyen Demokrat Parti (DP)’ye, Kaos GL Derneği bugün bir mektup gönderdi. 
Demokrat Parti Genel Başkanlığı’na hitaben kaleme alınan mektupta, söz konusu düzenleme ile vatandaşlar arasındaki her türlü ayrımcılık biçimine olduğu gibi cinsel yönelim ayrımcılığına karşı da mücadele yolunun benimsenmiş olunmasının büyük memnuniyetle karşılandığı vurgulanıyor.

Genel Başkan Sayın Hüsamettin Cindoruk ve Genel Başkan Yardımcıları başta olmak üzere, emeği geçen tüm parti üyeleri eşitlikçi ve demokratik tutumlarından ötürü tebrik edildi.
 
Demokrat Parti, Parti Programını, Anavatan Partisi ile birleştiği 31 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen 6. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde onaylamıştı.
 
Kaos GL Derneğinin DP’ye gönderdiği mektubun tam metni:
 
“Demokrat Parti Genel Başkanlığı’na,
 
31 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen 6. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde onaylanan Parti Programınıza "Milletimizi oluşturan bireylerin, insan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan kaynaklanan hakları kutsaldır. DEMOKRAT PARTİ, Türkiye’de yaşayan herkesin kökenine, inançlarına, gelir düzeyine, fiziksel durumuna, cinsiyetine, cinsel yönelimine, yaşadığı ve çalıştığı yere, yaşına, kim olduğuna bakılmaksızın eşit hak, özgürlük ve fırsatlara sahip olacağı bir düzeni meydana getirmeyi siyasal varlık sebebi olarak görmektedir." düzenlemesini getirmek suretiyle, vatandaşlar arasındaki her türlü ayrımcılık biçimine, bu anlamda cinsel yönelim ayrımcılığına karşı da mücadele yolunu benimsemiş olmanızı büyük memnuniyetle karşıladık. Bu eşitlikçi ve demokratik tutumunuz nedeniyle, başta Genel Başkan Sayın Hüsamettin Cindoruk ve Genel Başkan Yardımcıları olmak üzere, emeği geçen tüm parti üyelerine en içten tebriklerimizi iletmek isteriz.
 
Parti programınızda yapmış olduğunuz bu değişiklik, çok can yakıcı olmasına rağmen gerekli hassasiyetin gösterilmediği cinsel yönelim ayrımcılığının sona ermesi yolunda önemli bir adımdır. Bu vesileyle sizlere derneğimizden, çalışmalarımızdan ve karşılaştığımız güçlüklerden söz etmek isteriz.
 
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği, 1994 yılında örgütlenmiş ve 2005 yılında resmi olarak tüzel kişilik kazanmıştır. Derneğimiz, tüm vatandaşlar arasında gerçek eşitliğin sağlanabilmesi için, cinsel yönelim ayrımcılığının ortadan kalkmasına yönelik faaliyet yürütmektedir.
 
Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de, maalesef yanlış ön yargı ve tabular sonucu; lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel (LGBTT) vatandaşlar eğitim, istihdam gibi alanlarda ayrımcılığa tabi tutulmakta, zaman zaman resmi kurumların dahi haksız uygulamalarına maruz kalmaktadırlar. Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği ile imzalanmış pek çok sözleşmeye aykırı olan bu tutum ve işlemler, Anayasa ile teminat altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden yararlanamama boyutuna dahi varabilmektedir. Eşcinsel, biseksüel, travesti ve transeksüel vatandaşların maruz kaldığı şiddet, ölümle dahi sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle de cinsel yönelim ayrımcılığına karşı mücadele geliştirmek, hayati önemde bir konudur.
 
Bu durum Avrupa Birliği’nin ülkemize yönelik her yıl yayınlamakta olduğu İlerleme Raporlarında dahi yıllardır yer almaktadır. Nitekim en son yayınlanan 2009 yılı İlerleme Raporu’nda da, ülkemizin bu anlamda vermiş olduğu uluslararası taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmediğinin altı bir kez daha çizilmiştir.
 
Buna rağmen, toplumda kilit rol oynayan kurumların pek çoğu konunun hassasiyet ve önemine uygun yaklaşım sergilememektedir. Bu anlamda, partinizin demokrasiye yakışan bir şekilde almış olduğu karar, demokrasi yolundaki umutlarımızı güçlendirmiştir. Bu anlamda, derneğimiz konuya ilişkin olarak partiniz ile yapılabilecek her türlü görüşme, fikir alış verişi ve yardımlaşmaya hazırdır.
 
En derin saygılarımızı sunar, demokrasi yolundaki mücadelenizde başarılar dileriz.”
 
05.11.2009, Ankara
Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği