1. ENGLISH
Haberler > Çarşamba Seminerleri’nden Kaos Akademi’ye

Çarşamba Seminerleri’nden Kaos Akademi’ye

26 Mart 2012

 Kaos Kültür Merkezi’nde iki dönem gerçekleşen Çarşamba Seminerleri’ni tamamlayan Kaos GL Derneği, 2012-2013 döneminde “Kaos Akademi” programını hayata geçirecek.

 
Çarşamba Seminerleri, heteroseksizmin ve homofobinin genel bir akademik ve politik sorunsal haline gelebilmesi için üniversite içinde ve dışında yürütülen çalışmaların ortaklaştırılması için planlandı.
 
Akademi ile pratiğin buluşması ve birbirini besleyerek yeni bir paradigma oluşturulması adına Çarşamba Seminerleri’ni düzenleyen Kaos GL Derneği, 2012-2013 döneminde “Kaos Akademi” programını hayata geçirecek.
 
Kaos GL Derneğinden dönem başında seminer programına ilişkin yapılan açıklama, “Çarşamba Seminerleri”nin daha sonra bir akademiye evrilmesinin umut edildiği belirtilmişti.
 
“Kaos GL’nin yüzünü döndüğü alanların başında “akademi” geliyor”
 
1994’ten bu yana Türkiye’de LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) bireylerin hakları için mücadele veren Kaos GL’nin çalışmalarını yürütürken yüzünü döndüğü alanların başında “akademi/üniversite”nin geldiği biliniyor.
 
Bu durumdan hareketle yapılan açıklamada Kaos GL’nin çabası iki noktada vurgulanıyor:
 
“Türkiye’de mevcut egemen ideolojinin söylemsel ve fiilî olarak akademiden / üniversiteden dışladığı LGBT bireylerin görünür kılınması”
 
“Egemen olandan farklı cinsel kimlikleri yok sayan bilim pratiğinin eleştirilmesi”
 
“Çarşamba Seminerleri” için yapılan çağrıda, Kaos GL’nin akademi içinden gelen katkılarla hâkim cinsiyet rejimini sorgulamış olması hatırlatılmıştı: “Heteroseksizmin, heteronormativitenin, homofobinin ve transfobinin bilimsel olarak sorunsallaştırılması ve akademik düzlemde tartışılmasına hizmet etmiştir.”
 
“Üniversite içinde ve dışında yürütülen çalışmalar ortaklaştırılmalı”
 
Üniversitede LGBT ve Queer Çalışmaları’nın hâlâ yetersiz olduğuna dikkat çeken Kaos GL, “heteroseksizmin ve homofobinin genel bir akademik ve politik sorunsal haline gelebilmesi için” çalışmaların ortaklaştırılması çağrısında bulunuldu.
 
“Bugün hâlâ akademide/üniversitede LGBT ve Queer Çalışmaları, belli bir noktaya ulaşabilmiş değildir. Zira bu meseleyi bir biçimde gündeme getirmek yahut çalışmak isteyen öğrenci ya da akademisyen üniversite bileşenleri çeşitli şekillerde ve farklı düzeylerde tepki ile karşılaşabilmektedir. Bu bağlamda heteroseksizmin ve homofobinin genel bir akademik ve politik sorunsal haline gelebilmesi için üniversite içinde ve dışında yürütülen çalışmaların ortaklaştırılarak ileri bir aşamaya taşınması artık bir zorunluluk olarak kendisini dayatmaktadır.”
 
Çarşamba Seminerleri’nde işlenen konular
 
Avukat Elif Ceylan Özsoy, “Nefret Söylemi ve Nefret Suçu”
Doç. Dr. Tuğrul Erbaydar, “Cinsel Haklar ve Heteroseksist Ahlak”
Prof. Dr. Selçuk Candansayar, “Eşcinselliğin Nedenini Kimler Neden Sorgular?”
Doç. Dr. Güzin Yamaner, “Şiddetin Bir Görümü Olarak Taciz”
Murat Cömert, ““Lanetli Livatacı” – “Hastalıklı Homoseksüel” – “Gururlu Gey” – “Kararsız Kvir/Kuir/Q”: Eşcinsel Arzuyu Adlandırma ve Sınıflandırmaya Tarihsel Bir Bakış”
İlknur Üstün, “Mağduriyetten Politikaya Taciz”
Ramazan Kaya, “Ulusun Cinsiyeti Nedir?”
Buse Kılıçkaya & Elçin Kurbanoğlu, “Suçunuz Travesti Olmak”
İlay Ertetik, “Politik Bir Eylem Olarak Açılmak”
Psikolog Zehra Tosun, “Sığınma Evi Politikalarında LGBT Bireyler”
Sedat Yağcıoğlu, “Sosyal Hizmet Felsefesinde ve Politikalarında LGBT’lere Yer Açmak!”
Prof. Dr. Simten Coşar, “Muhafazakâr İdeoloji ve Siyaset: Muhafaza Etmek için Politika Mümkün mü?”
Psikiyatr Dr. Koray Başar, “LGBT Bireyler Ailelerine Nasıl Açılıyor, Aileler Nasıl Tepki Veriyor”
Prof. Dr. Işıl Ünal, “Feminist Perspektiften Eğitim Hakkı: Eğitim Hakkını Cinsiyet ve Cinsel Kimlikler Bağlamında Tartışmak”
Selen Doğan, “Muhafazakârlık, Feminizm ve LGBT Bireyler”
Remzi Altunpolat, “Türk Sağının Zihniyet Dünyası: Mukaddes Aile, Ahlâklı Cemiyet ve Bir Habaset Unsuru Olarak Eşcinsellik”
Elçin Kubanoğlu, “Seks İşçiliği Tartışmaları ve Seks İşçiliğine Karşı Muhafazakâr Tavırlar”
Gülbanu Altunok, “LGBT Bireylerin Eşitlik Talepleri ve Muhafazakâr Politikalar”
Gülsüm Depeli, “Muhafazakârlaşma Tezahürlerinin Medyanın Homofobik ve Transfobik Söylemlerine Yansımaları”