1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL Derneği Üyesi Esra Güleç Vicdani Reddini Açıkladı

Kaos GL Derneği Üyesi Esra Güleç Vicdani Reddini Açıkladı

22 Mayıs 2012
Kaosgl.org Muhabiri ve Kaos GL Derneği üyesi Esra Güleç’in Vicdani reddini açıklaması sonrasında Kaos GL Derneği vicdani redçileri destekleyen bir açıklama yayımladı.  
 
"Militarizmin kendinden menkul dokunulmaz kurumları, eşcinsel, biseksüel erkekleri ve trans kadın ve erkekleri hele ki askerlik söz konusu olduğunda, pervasızca dokundu, aşağıladı, yaraladı ve hayatı zehir etti. Başta ordu kurumu, bir eşcinsel için, eşcinsel olarak ulaşılması mümkün olmayan bir lütuf olarak sunuldu. "Erkeklik"in, kurumsal militarizmin kalesi olarak bilinen "ordu" kurumunun, kadınları ve eşcinsel erkekleri dışlaması, onların askerlik yapıp, savaşamayacağı anlamına gelmez elbette. Kadınların ve eşcinsel erkeklerin dışlanması, erkeklik ideolojisinin bir sonucudur. Söz konusu ideoloji için kadın, "aç aç" için gerekli bir nesneden ibarettir. Aynı ideoloji ve onun hayat bulduğu kurumların başında gelen ordu, eşcinselliği "ibnelik"ten ibaret gördüğünden eşcinsel bireyi, insan yerine koymayıp aşağılar; ruhuna ve kişiliğine saldırır. Hakaret eder, değersizleştirir. 

Eşcinsel, biseksüel ve trans varoluşumuzu yadsıyan, inkar edemediğinde erkeklik ideolojisinin malzemesi yapan sosyo-kültürel koşullara, uygulamalara ve militarist kurumlara karşı kendi iradi ve ahlâkî duruşumuzu hep birlikte geliştirmeliyiz. Bu çerçevede vicdani reddin bir hak olarak tanınması gerektiğini savunmaya devam ediyoruz. Muhabirimiz ve Üyemiz Esra Güleç başta olmak üzere vicdani reddini açıklayan bütün arkadaşları selamlıyoruz."
 
Kaos GL Muhabiri Esra Güleç’in yaptığı açıklama şu şekilde:
 
Ben sınırsız sömürüsüz, efendisiz, engelsiz, barışçıl bir dünya istiyorum. Silah üretiminin yasaklandığı, işkence aletlerinin olmadığı bir dünya hayal ediyorum. İleri teknoloji diye sundukları savaş araçlarının yok edilmesini istiyorum. Farklılıklarımızla bir arada yaşayabildiğimiz rengarenk bir dünya istiyorum. Herhangi bir nedenle fiziksel ya da zihinsel olarak engeli olan bireylerin engelsiz bir dünyada yaşayabilmelerini en çok da savaşların özellikle fiziksel engele sebep olduğunu belirterek engelsiz bir dünya istiyorum.
 
Aşkın cinsiyetsiz olduğu, heteroseksist bir toplum yaratılma çabalarının ortadan kalktığı, aşkı özgürce yaşayabildiğimiz bir dünyanın hayallerini kuruyorum.
 
Bir kadın olarak ataerkil düzenin getirdiği erkek egemen sistemde ezilmek, ikinci sınıf insan muamelesi görmek değil, kadının ve erkeğin gerçek anlamda eşit olduğu cinsiyet ayrımcılığının son bulduğu bir dünya istiyorum.
 
Çocukların savunmasızlığından yararlanarak her istediklerini çocuklar üzerinde uygulayabileceklerini zanneden bir toplum değil, yaş kavramının önemsendiği bireylerin özgürlüklerinin birilerine zarar vermediği sürece eşit olması gerektiği bir dünya istiyorum. Doğanın katledilmediği, hayvanların köleleştirilmediği özgür kalabildiği bir dünya istiyorum. İşte bütün bu nedenlerden dolayı savaşı, militarizmi, tek tipleştirilmeyi reddediyorum.