1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL Danışma Kurulu Ankara’da Buluştu

Kaos GL Danışma Kurulu Ankara’da Buluştu

22 Aralık 2011
Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma (HKB) için bir araya gelen Danışma Kurulu (DK), ilk toplantısını 17 Aralık Cumartesi günü Ankara’da yaptı.
Kaos GL Derneği, 11 Haziran 2011 tarihinde yaptığı 4. Olağan Genel Kurulunda aldığı “Danışma Kurulu” belirleme kararını hayata geçirdi.
 
Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Melek Göregenli’nin sorumluluğunda oluşturulan Homofobi Karşıtı Buluşma Danışma Kurulu’nda 17 isim yer alıyor.
“Transdisipliner bir akademik sempozyum ve dergi olmalı”
 
Disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirmek gerektiğini belirten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü’nden Doç. Dr. Tuğrul Erbaydar’ın, “akademisyenler arası bir etkileşimi yaratacak bir toplantı tarzı olmalı, amacı belli bir meslek grubunun eğitimi değil de yatay bir ilişki kurabileceğimiz bir sempozyum” önerisi kabul gördü.
 
Danışma Kurulu üyelerince kabul gören akademik sempozyum önerisi için Erbaydar, “transdisipliner olmalı çünkü her disiplinden bir şey öğrenip kendi alanımda bir gelişime geçebiliyorum” dedi.
 
Pof. Dr. Selçuk Candansayar, “HKB kapsamında herhangi bir şehirde yaptığımız bir etkinlik ile “yapılabiliyormuş”u göstermiş oluyoruz.” dedi.
 
Akademisyenler arası etkileşimle birlikte ana-babalardan farklı meslek alanlarına kadar bilgi kitapçıklarının hazırlanması ve eğitimlerin devam etmesinde de ortaklaşıldı.
 
Prof. Dr. Şahika Yüksel ise “ergenler”in sempozyum teması olabileceğini önerdi.
 
Göregenli’nin akademik dergi önerisi de Danışma Kurulu toplantısında kabul gördü ve mevsimlik bir periyotla hakemli bir Kaos GL Derneği yayınının çıkartılması konuşuldu. Sözen, “mutlaka akademik bir dergi olmalı diye düşünüyorum, böyle bir dergi trans disipliner olmalı” dedi.
 
Sanat çalışmalarının ayrıca ele alınmasını doğru bulmadığını belirten Aksu Bora’nın önerisini destekleyen Güzin Yamaner sanat çalışmalarını paylaştı. Sanat çalışmalarının tüm HKB etkinliklerine yedirilebileceği konuşuldu.
 
“Sadece HKB’nin değil Kaos GL’nin tüm çalışma alanlarının Danışma Kurulu”
 
Açılışta konuşan Göregenli, “Danışma Kurulu’nu sadece Homofobi Karşıtı Buluşma’nın değil Kaos GL’nin çalışma alanlarının bir parçası haline dönüştürebiliriz.” dedi.
 
Kaos GL ile ilişkilenmelerinin akademik olarak da birbirlerini beslediğini belirten Göregenli şunları söyledi:
 
“Homofobi Karşıtı Buluşma’nın Danışma Kurulu’nu, farklı alanlardan gelen, akademik çalışmalar yapan insanlar olarak kendi alanlarımızdaki çalışmalarımızla birleştirebiliriz. Bu Danışma Kurulu’nu sadece Buluşma’nın değil Kaos GL’nin çalışma alanlarının bir parçası haline dönüştürebiliriz. Bu çalışma aynı zamanda farklı alanlarda yaptığımız çalışmaların spesifik bir danışma kuruluna dönüşebilir.”
 
“Akademi ile sokak arasında ağ”
 
Kaos GL olarak akademi ile sokak arasında bir ağ oluşturduklarını belirten Ali Erol ise şunları söyledi:  
 
“Danışma Kurulu bir nevi hali hazırda birbirimize dönük olan yüzlerimizin adını koymak oldu. Yoksa burada ve burada olamayan değerli isimlerle hep bağlantımız oldu. Kaos GL olarak akademi ile sokağın arasında bir ağ oluşturduk ve bu dengeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte ille de organik olması gerekmiyor, teyellenmiş bir ağ oluşturabiliriz Danışma Kurulu etrafında.”
 
Homofobi Karşıtı Buluşma’yı ilk kez 2006 yılında Ankara’da organize ettiklerini belirten Erol şöyle devam etti: “Bizim için bir dönüm noktası olan HKB için elbette bir birikim söz konusu idi. Buluşma’yı formüle ederken kendi yerellerimize paralel olarak uluslararası alandaki dengelere baktık. Homofobinin küresel bir mesele olduğunu biliyoruz, Batıda kardeşlerimiz yol kat etmiş olsa bile heteroseksist rejimlerin homofobi ve transfobi üretmeye devam ettiği üzerinden Buluşma’yı organize etmeye başladık. Bugün HKB bir nevi şemsiye işlevi görmeye başladı. Her yerelin bu şemsiyenin altında bir araya gelmesi mümkün oluyor. Türkiye’nin farklı şehirlerine ve kampüslere yayılmanın ötesinde yeni bir adım atıldı. Bu gelişme Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar gibi pek çok dengenin çatıştığı bir yerde “Bölgesel Ağ” şeklinde başarıya ulaştığı için bu yıl Uluslararası Feminist Forum da örgütleyeceğiz.”
 
17 Kişilik HKB Danışma Kurulu
 
Yrd. Doç. Dr. Levent Şentürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
Prof. Dr. Figen Çok, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Şahika YÜKSEL, Psikiyatr, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD
Dr. Nesrin Yetkin, Psikiyatr
Doç. Dr. Tuğrul Erbaydar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü
Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Psikiyatr, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Şevki Sözen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp
Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Devrim Sezer, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Doç. Dr. Aksu Bora, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Doç. Dr. Sema Buz, Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü
Doç. Dr. Nilgün Tutal Cheviron, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Zozan Özgökçe, Van Kadın Derneği (VAKAD) Üyesi, Feminist Aktivist
Doç. Dr. İnan Keser, Dicle Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Doç. Dr. Gülşah Şeydaoğlu, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Hülya Gülbahar, Avukat
Prof. Dr. Melek Göregenli, Sosyal Psikolog, Ege Üniversitesi
 
Dernek amaçlarına yönelik çalışmalar yapmak üzere, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına ve homofobik/transfobik tutum ve uygulamalara karşı çalışmalar yapmış alanında başarılı kişilerin dâhil olabileceği Danışma Kurulu, Dernek’in çalışmaları doğrultusunda genişletilebilecek.
 
Bu isimler yerli veya yabancı bilim çalışanları, sosyal hizmet uzmanları, iletişimciler, psikologlar, psikiyatrlar, cinsel sağlık uzmanları, psikolojik danışmanlar, akademisyenler, uzmanlar, yazarlar, araştırmacılar, eğitimciler, hukukçular, sanatçılar ile yurtiçinde veya yurt dışında derneğe yakın ilgi gösteren kişilerden seçilecek.