1. ENGLISH
Haberler > Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koalisyonu Genel Kurulu Gerçekleşti

Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koalisyonu Genel Kurulu Gerçekleşti

26 Mart 2012
Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu Genel Kurul (AKL TK) Toplantısı 24-25 Mart tarihinde Ankara’da yapıldı. Kaos GL ve Pembe Hayat üyelerinin de yer aldığı toplantının ana gündem maddelerinden birisi seks işçiliğiydi.
 
“Avrupa Kadın Lobisi 4000 civarı kadın örgütünden oluşuyor”
Toplantının ilk gününde öğleden önce Simten Coşar, İlknur Üstün ve Ezgi Koçak sunumu ve açılışıyla Avrupa kadın lobisinin önemi, neden üye olmak gerektiği, Türkiye koalisyonunun neler yaptığı gündeme alındı. AKL yaklaşık 4000 kadın örgütünden oluşuyor.
 
Toplantıda uluslararası alanda sınır ötesi kadın dayanışmasına vurgu yapıldı. Bugüne kadar AKL tarafından yapılanlar; “Kadınlara yönelik şiddete karşı AB Komisyonu’na danışmanlık hizmeti verilmesi, Şiddet gözlemevinin düzenlenmesi, Macaristan yeni anayasa sürecinde kürtaj karşıtı gruplara yönelik lobicilik çalışması, Göçmen ve kadın göçmenler, Roman kadınlar ile ilgili yapılan çalışmalar”
 
UN WOMAN (BM KADIN) siyasi danışmanı Begona Lasagabaster da toplantı da UN WOMEN’ın küresel seviyede kadın katılımı ile ilgili çalışmalarını ve İspanya örneğini sundu.
 
Seks İşçiliğine İnsan Hakları Açısından Bakmak”
Pembe Hayat Derneği’nden Sinem Kuzucan ve Elçin Kurbanoğlu ve Kadınlarla Dayanışma Vakfı’ndan Gülnur Elçik’in sunumlarıyla başlayan atölyenin moderatörü Simten Çoşar’dı.
 
Türkiye’deki seks işçiliği yapan kadınlar, yaşanan mağduriyetler ve Türkiye’deki genelevlerin durumları burada yaşayan kadınların izin, barınma, sağlık hakkı gibi seyahat özgürlüklerinin de kısıtlanması, kabahatler kanunu, kapatılan genelevlerdeki kadınların sokaklarda yaşaması, seks işçiliğinin meslek olarak tanımlanması, kayıtsız seks işçilerinin durumu konuşuldu.
 
Türkiye’de yaklaşık 250.000 kayıtsız seks işçisi olduğu tahmin ediliyor.
İnsan ticareti (kölelik) arasındaki farkı ilk önce ortaya konularak seks işçiliği inisiyatifinin aynı zamanda bu alanda yaşanılan ihlaller için konunun müdahili olması gerektiği belirtildi. Ayrıca seks işçilerinin polisin şiddetine maruz kaldığı, polis olmadığında da çetelerin devreye girdiğini, dolayısıyla olayın yer altına indiğini ve insan ticareti boyutunun başladığı belirtildi. Fiziksel şiddet, taciz ve tecavüzün ciddi boyutlarda olduğu da eklendi.
 
Gülnur Elçik, seks işçiliğini ücretli seks hizmeti olarak tanımladığını ayrıca seks işçiliği konuşulurken mutlaka hangi ülkeden hangi zaman dilimi üzerinden konuştuğumuzu, ülkenin gelir durumu, savaş gibi konuların seks isçiliği konusundan bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. “Örneğin, genelev açılması için mücadele eden bir seks işçisinin aynı zamanda İncirlik üssündeki genelevde militarizm karşıtlığı üzerinden çalışmak istemeyebilir, orada genelev açılmasına karşı çıkabilir.”
 
AKL-TK katılımcıları kadın örgütleri tarafından yaşanılan ihlallerle ilgili olarak ilk kez bu alanda böyle ayrıntılı bilgi aldıklarını ve insan hakları açısından bakıldığında kadın örgütlerinin de bu alanda seks işçileri inisiyatifiyle iş birliği yapması vurgulandı.
 
İkinci gün “kadına yönelik şiddet yasası ve şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal eylem planı” konuşuldu.