1. ENGLISH
Haberler > Yeni Anayasa Sürecinde Ayrımcılık ve Nefret Suçları

Yeni Anayasa Sürecinde Ayrımcılık ve Nefret Suçları

18 Aralık 2012

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(EKOKAM)’in organize ettiği Yeni Anayasa Sürecinde Ayrımcılık ve Nefret Suçları Paneli 17 Aralık 2012 Tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

 
Kaos GL Derneği’nden Avukat Hayriye Kara ve Siyah Pembe Üçgen Derneği’nden Deniz Solmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde ayrımcılık ve nefret suçları somut olaylar, mevcut mevzuat ve uygulamada yaşanılan sıkıntılar üzerinden tartışıldı.
 
İlk olarak Hayriye Kara ve Deniz Solmaz Kaos GL ve İzmir Siyah Pembe Üçgen’de yürütülen çalışmalardan kısaca bahsetti. Sonrasında Hayriye Kara anayasal koruma altına alınan örgütlenme ve ifade özgürlüğü, barınma hakkı, eşitlik gibi hakların genel ahlak ve Türk Aile yapısı bahanesiyle LGBT bireyler aleyhine yorumlanmasını, ayrımcılık ve nefret suçları ile uygulamadaki sorunların hukuksal bir çerçevesini çizdi.
 
Deniz Solmaz ise somut vakalar üzerinden nefret suçları ve ayrımcılık uygulanan alanlarındaki mücadele deneyimlerinden bahsetti. Panel izleyicilerin de katılımıyla hukuk-birey-medya ekseninde hak ve özgürlük arayışlarına ilişkin soru ve tartışmalarla devam edildi.