1. ENGLISH
Haberler > Denge ve Denetleme Ağı’nın TBMM Görüşmeleri Başladı

Denge ve Denetleme Ağı’nın TBMM Görüşmeleri Başladı

13 Mart 2013

Denge ve Denetleme Ağı (DDA), 12 Mart Salı günü AK Parti, CHP, MHP ve BDP’nin TBMM’deki grup toplantılarına katılmak üzere harekete geçti. Ağ temsilcileri ayrıca Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda çalışma yürüten dört partiden milletvekilleri ile görüşmeler gerçekleştirdiler.

Kaos GL Derneği, BDP grubu ile görüşecek DDA ekibinin içinde yer aldı. Eşbaşkan Selahattin Demirtaş’ın anjiyo olması nedeniyle BDP Grup Toplantısı yapılamadı. Bunun üzerine heyet, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi BDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan ve daha sonra BDP Eşbaşkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ile buluştu. 

DDA, yapısına, çalışma şekline, amaç ve hedeflerine dair bilgilendirmeyi BDP yetkilileri ile paylaştı. DDA, tüm siyasi partileri yeni anayasada aşağıdaki hükümler üzerinde uzlaşmaya çağırdı:

- Kuvvetler Ayrılığı: Yasama, yürütme ve yargı organlarının yetkileri birbirinden açıkça ayrılmalıdır. 
- Kuvvetlerin Bağımsızlığı: Tüm devlet organları birbirinden bağımsız olmalıdır.
- Tam Temsiliyet: Temsil kapasitesi olan ve kapsayıcı bir yönetimin önündeki engeller kaldırılmalıdır. 
- Şeffaflık: Devletin tüm organlarının şeffaf bir şekilde çalışması sağlanmalıdır.
- Katılım: Yurttaşların yerel ve ulusal düzeyde politika yapma süreçlerine katılabilmeleri garanti altına alınmalıdır.

Altan Tan ve Meral Danış Beştaş: Anayasa’nın Büyük Bölümünde Henüz Uzlaşma Yok

DDA temsilcilerini dinleyen BDP yetkilileri, anayasa taslağının TBMM Genel Kurulu’na getirecek olan Anayasa Uzlaşma Komisyonu hakkında bilgi verdiler. İsteyen yurttaşlar ve sivil toplum örgütleri, partilerden kendi anayasa önerilerini edinebiliyor. BDP adına konuşan iki yetkili de "Bizim önerimizi incelerseniz, hiçbir şekilde sadece "Kürt Partisi" olmadığımızı, anayasayı ve ülkeyi ilgilendiren tüm konularda özgün ya da uzlaşma içindeki yenilikçi yaklaşımlarımız ile tanışabilirsiniz." dediler. 

BDP yetkilileri, özellikle aşağıdaki konularda partiler arasında derin görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirttiler. 

- Yurttaşlık tanımı
- Devlet modeli: Parlamenter demokrasi ya da başkanlık sistemi. 
- Toplumsal cinsiyet
- Askeri vesayeti, askeri yargı
- Yerel ve bölgesel yönetimler
- Atatürk milliyetçiliği 
- Anadilde eğitim

Partilerin önerilerini parti merkezlerinden edinmek ya da medyadan takip etmek mümkün. 
DDA ile görüşen BDP’li Altan Tan ve Meral Danış Beştaş, şu ana kadar görüşülen konular itibariyle kendilerinin ve AK Parti’nin daha ilerici, özgürlükçü ve yenilikçi; CHP ve MHP’nin ise daha muhafazakâr tutum gösterdiklerini öne sürdüler.

Bununla birlikte, Türkiye’deki lezbiyen, gey, biseksüel ve translar ile yakınlarını ilgilendiren anayasada toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eşitliğinin korunması çerçevesinde BDP ile CHP’nin uzlaşma içinde olduklarını belirttiler. 

Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?

88 sivil toplum örgütünden oluşan Denge ve Denetleme Ağı (DDA), demokrasinin ve temel insan hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması için anayasa güçlü bir denge ve denetleme sistemi talep ediyor. En yalın haliyle denge ve denetleme, devlet güçlerinin yönetim yapısı içinde Yasama - Yürütme - Yargı biçiminde üç erk arasında bölünmesi ve bu erklerin birbirleriyle denge içinde olup birbirlerini denetleyebilmeleri anlamına geliyor. 

88 sivil toplum örgütünden oluşan DDA, farklı çalışma alanlarından ve dünya görüşlerinden sivil toplum örgütlerini "Bir Aradayız!" sloganı ile bir araya getiriyor. 
Her geçen gün büyüyen ağ, bugün 88 yapıdan oluşuyor, 10 milyondan fazla kişiye oluşuyor, toplam kayıtlı seçmen kitlesinin yüzde yirmisine seslenebiliyor.

Bileşenler arasında Hak-İş, Alevi Vakıfları Federasyonu, Türkiye Sakatlar Federasyonu gibi federasyonlar yer alıyor. Pek çok engelli, kadın, çocuk ve gençlik derneğine ek olarak LİSTAG, SPoD, Pembe Hayat ve Kaos GL de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çalışmaları yapan kuruluşlar olarak ağda yer alıyor.

DDA, izleme ve savunuculuk odağını sadece denge ve denetleme üzerine yansıtıyor. Ağ, parlamenter demokrasi veya başkanlık sistemi üzerine herhangi bir tercih belirtmiyor. Bununla birlikte, önümüzdeki günlerde, farklı modellerde ileri denge ve denetleme sistemleri üzerine çalışma yürütmeyi planlıyor. 

www.anayasaicinuzlasalim.com