1. ENGLISH
Haberler > LGBT Mülteciler Çalıştayı Ankara’da Yapıldı

LGBT Mülteciler Çalıştayı Ankara’da Yapıldı

13 Mayıs 2013
LGBT Mültecilerin sorunları ve çözüm arayışları 8. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında Kaos GL ve Uluslararası Af Örgütü’nün birlikte düzenlediği çalıştayda ele alındı
8. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında Kaos GL ve Uluslararası Af Örgütü’nün birlikte düzenlediği  “Türkiye’deki LGBT Mültecilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştay 11 Mayıs Cumartesi günü Uluslararası Af Örgütü Ankara ofisinde gerçekleştirildi.
 
Kaos GL, Uluslararası Af Örgütü, Kıbrıs Mülteci Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Pozitif Yaşam Derneği (PYD), Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD), Sınır Tanımayan Doktorlar, AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden katılımcıların bulunduğu çalıştayda, LGBT mültecilerin Türkiye’de karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.
 
Kaos GL Derneği Mülteci Hakları Koordinatörü Av. Hayriye Kara…
Çalştay’da Kaos GL Derneği’nin Nisan ayında Denizli, Isparta ve Kayseri’de yaklaşık 80 LGBT sığınmacı ve mülteciyle bir araya gelip kayda geçirdiği sorunlar Kaos GL Derneği Mülteci Hakları Koordinatörü Av. Hayriye Kara tarafından anlatıldı. LGBT sığınmacı ve mültecilerin Türkiye’de yaşadıkları sıkıntıların başında sağlık sorunlarının ve ekonomik sorunların geldiğini belirten Kara, sosyal danışmanlıklara ulaşılamaması ve toplumsal önyargıların ve baskının sağlık hakkına erişimi de engellediğinin, bunun da mültecilerin hayatlarını kaybetmelerine neden olabildiğinin altını çizdi.
 
Kıbrıs Mülteci Hakları Derneği’nden Av. Faika Deniz Paşa…
Kıbrıs Mülteci Hakları Derneği’nden Av. Faika Deniz Paşa, genel olarak mültecilerin Kıbrıs’ta yaşadıkları sorunlara değindikten sonra, Kıbrıs Cumhuriyet’inde cinsel yönelim nedeniyle yapılan sığınma başvurusunun ilk olarak 2007 yılında kabul edildiğini ancak 2011 yılında Mandana örneğinde toplumsal şartların değerlendirilmesi yapılmadan İran’da evli olduğu, bu nedenle lezbiyen olamayacağı gerekçesiyle dosyanın reddedildiğini belirtti.
 
Af Örgütü Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ…
Çalıştay katılımcıların LGBT mülteciler alanında yaptıkları çalışmaların anlatılmasının ardından Uluslararası Af Örgütü Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ Nisan ayında resmi gazetede yayınlanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nu LGBT mülteciler açısından değerlendirmesini yaptı.
 
Yasada tanımlanan “özel ihtiyaç sahibi” kavramına değinen Görendağ, “Özel ihtiyaç sahibi başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden; refakatsiz çocuk, özürlü, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişi olarak tanımlanmıştır. Özel ihtiyaç sahibi kişiye gerek yasal prosedür, gerekse sosyal danışmanlık ve sağlık hakkına erişim konusunda öncelik tanınıyor, Türkiye’de bulunan LGBT mültecilerin neredeyse tamamı psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kalıyor ve bu tanım kapsamındadır” dedi.
 
Çalıştayda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’yla (YUKK) gelecek olan değişikliklerin uygulamada netlik kazanacağı ve ikincil mevzuatın altı çizilirken, ikincil mevzuata ilişkin ortak taleplerin bildirilmesi konuşuldu.