1. ENGLISH
Haberler > 5. Olağan Genel Kurulumuz Gerçekleşti

5. Olağan Genel Kurulumuz Gerçekleşti

19 Haziran 2013

Derneğimizin 5. Olağan  Genel Kurulu gerçekleşti. 15 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da yapılan Genel Kurul’da Dernek Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurul üyeleri belirlendi.

 
Yönetim ve Denetleme Kurulları
Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışına Derneği üyeleri Olağan Genel Kurul amacıyla 15 Haziran’da, Dernek Merkezinde toplandı.
 
Olağan 5. Genel Kurul’da iki yıllığına belirlenen yeni Yönetim Kurulu’na Ali Erol (Genel Başkan), Yasemin Öz (Genel Başkan Yardımcısı), Remzi Altunpolat (Genel Sekreter), Umut Güner (Sayman), Melek Göregenli (Üye), Gülsüm Depeli (Üye) ve Selçuk Candansayar (Üye) seçildiler.
 
Yedek Yönetim Kurulu ise Yasemin Şafak, Simten Çoşar, Zehra Tosun, Nilgün Toker, Zozan Özgökçe, Sema Buz ve Ayşe Devrim Başterzi Çıngı’dan oluşuyor.
 
Denetleme Kurulu’na İdil Engindeniz (Başkan), Begüm Başdaş ve Emir Birant seçildiler. Yedek Denetleme Kurulu ise Elif Ceylan Özsoy, Devrim Sezer ve İnan Keser’den oluşuyor.
 
Kaos GL Derneği Olağan Genel Kurulları bundan böyle yine iki yılda bir olmak üzere Mayıs ayında, 17 Mayıs haftasında yapılacak.
 
Danışma Kurulu
Kaos GL Derneği önceki Genel Kurulu’nun ardından “Danışma Kurulu” belirleme kararı almıştı. Yeni dönemde Danışma Kurulu başkanlığını Dernek Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Melek Göregenli yürütecek.
 
Dernek Ekim ayında Genel Koordinasyon toplantısı yapacak. Genel Koordinasyon toplantısında, derneğin çalışmaları ve çalışma alanlarındaki politikaları tartışılacak. Genel Koordinasyon ile Dernek amaçların gerçekleştirilmesinde izlenecek ilkelerin, yöntemlerin değerlendirilmesi ve politika üretilmesi hedefleniyor.
 
Çalışma Programları
Kaos GL Derneği Olağan 5. Genel Kurulu’nda çalışma programlarını değerlendirdi ve yeni dönem için yeniden yapılandırdı.
İnsan Hakları Programı kapsamında yürütülen insan hakları izleme, raporlama faaliyetinin özellikle Uluslararası standartlarda hazırlanması için ILGA-Avrupa ve diğer uluslararası LGBT örgütleri ile işbirliğine gidilmesine karar verildi. Bu çalışmada özellikle eğitim, sağlık, istihdam, barınma ile mal ve hizmetlere erişim alanlarında ayrımcılık ve nefret suçlarına odaklanılacak.  
İnsan Hakları Programı kapsamında yürütülen “mülteci destek programı” ile LGBT mültecilere yönelik yasal destek sürdürülecek ve özellikle savunuculuk faaliyetlerine ağırlık verilecek.
 
Akademik ve Kültürel Program kapsamında “Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum”, “Uluslararası Feminist Forum”, “Homofobi Karşıtı Buluşma” etkinliklerinin gerçekleştirilmesi devam edecek. Aynı şekilde devam edecek olan “Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ”ın senelik toplantılarının organizasyonu Kaos GL tarafından üstlenilecek.
 
Program kapsamında Kaos GL Dergisinin düzenli yayınına devam edilirken, akademik hakemli yayın “Queer Çalışmaları Dergisi” KaosQ’nun yayına başlaması kararı kayda geçirildi.
 
Medya-İletişim Programı kapsamında kaosgl.org haber sitesinin “Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ” şemsiyesi altındaki coğrafyalardan LGBT alanındaki gelişmelere daha geniş yer verilecek ve İngilizce sayfa geliştirilecek.
 
Program kapsamında medyanın izlenmesi sürdürülecek, homofobik ve transfobik haberler deşifre edilerek raporlanacak.
 
Eğitim ve Kapasite Geliştirme Programı kapsamında eğitimciler, sosyal hizmet uzmanları ve hukukçulara yönelik insan hakları eğitimlerine devam edilecek. Özellikle bu üç alanda “homofobi karşıtı mesleki ağlar”ın örgütlenmeleri desteklenecek.
 
LGBT alanında çalışmak isteyen sivil toplum ve meslek örgütleri ve sendikalara yönelik eğitim ve seminerler organize edilecek. Kendi yerelinde örgütlenmek isteyen LGBT aktivistler ile homofobi karşıtları için destek ve dayanışma daha da geliştirilecek.
 
LGBT alanında akademik çalışmalar yapmak isteyen öğrenci ve akademisyenlerin çalışmalarına verilen desteğe devam edilirken Kaos GL Kütüphanesi bünyesinde bir veri tabanı oluşturulması ve sanal kütüphane çalışmasının başlatılması “Eğitim ve Kapasite Geliştirme Programı” kapsamında kayda geçirildi.
 
Homofobi Karşıtı Yerel Buluşmalar programı geliştirilerek sürdürülecek. Yerel Buluşmalar kapsamında etkinliklerin gerçekleştirildiği şehirlerin arttırılması için daha fazla çaba gösterilecek.
 
LGBT Staj Programı Sosyal Hizmet, Medya-İletişim, Uluslararası İlişkiler/Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi bölümlerini kapsayacak şekilde kapsamının geliştirilmesi kararlaştırıldı. Stajer sosyal hizmet uzmanları ve ofis gönüllülerine yönelik verilen “LGBT’lere Yönelik Danışmanlık Eğitimi” programı geliştirilip dönüştürülerek ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara yönelik 9 aylık kapalı bir eğitim programı hayata geçirilecek.
 
LGBT’lere Yönelik Danışmanlık Faaliyetleri kapsamında LGBT’lere verilen yüz yüze, telefon ve e-mail danışmanlığına ilişkin bir yapı oluşturulması ve danışmanlık hizmetinin geliştirilecek bu program ile yürütülmesi kararına varıldı.