1. ENGLISH
Haberler > Denge ve Denetleme Ağı Üyeleri Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Denge ve Denetleme Ağı Üyeleri Cumhurbaşkanı ile Görüştü

11 Haziran 2013
Kaos GL’nin de üyesi olduğu Denge ve Denetleme Ağı (DDA) Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü. Dün gerçekleşen toplantıya katılan 17 kişilik heyetin içinde Kaos GL Derneği’nden Murat Köylü de vardı.
Katılımcı bir demokraside denge ve denetleme mekanizmalarının işletilmesi ve erkler ayrılığının sağlanmasının sadece yasama-yürütme ve yargının birbirlerini dengelemesi ve denetlemesinden ibaret olmadığının altını çizen Denge ve Denetleme Ağı; toplum ve yurttaşların bütün erklerin üzerinde yer aldığını vurgulayarak konuya ilişkin bir deklarasyonu Gül’e sundu.
 
Cumhurbaşkanı Gül’e sunulan deklarasyonda öne çıkan başlıklar
Deklarasyon’da yurttaşların şeffaflığı, katılımcılığı, eşitliği temel alan bir denge ve denetleme mekanizmasının tesis edilmesini istedikleri aktarıldı. Metinde yer alan talep ve öneriler ise şöyle sıralandı
1.    Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi de aynı güçler ayrılığı gibi denge ve denetlemenin vazgeçilmezidir.
2.    Siyasi hayatın demokratikleştirilmesi ve doğallaştırılması ile düşünme, ifade ve örgütlenme özgürlüğü genişletilmelidir.
3.    Yasama ve yerel karar alma süreçlerinde, katılım ve şeffaflığın sağlanması için çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır.
4.    Katılım süreçleri için belirlenen ilkeler, kurallar ve prosedürler kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
5.    Katılım ve şeffaflığın sağlanması için teknoloji ve bilişimin kullanılması çağımızın ve demokratikleşmenin zorunluluğudur. Engellenmemeli, bilakis özendirilmelidir.
6.    Karar vericiler, yasama süreçlerinin şeffaf ve katılımcı bir şekilde sürdürülebilmesi için aşağıdaki somut mekanizmaları hayata geçirmelidirler:
          o    Yurttaşlardan yazılı görüş alınmalı
          o    İnternet üzerinden görüş toplanmalı,
          o    Görüş alma toplantıları düzenlenmeli,
          o    Süreç için belirlenen ilkeler, kurallar ve prosedürler kamuoyu ile internet aracılığıyla paylaşılmalı,
          o    Çalışmalara ve sürece ilişkin güvenilir, yeterli bilgi ve takvim zamanında ve düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmalı,
          o    Karar vericiler aldıkları görüşlerle ilgili geri bildirimde bulunmalı.
 
Gül toplantıda, DDA’nın çeşitliliğinden ne denli etkilendiğini, bu kadar farklı yapıların bir amaçta ortaklaşmasının olağanüstü olduğunu ifade etti. Hangi sistem olursa olsun denge ve denetleme mekanizmalarını içermesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.
 
Denge ve Denetleme Ağı Nedir?
Denge ve Denetleme Ağı, , 2012 yılının 13 örgütün ortaklaşması ile kuruldu. Bu gün 81 ilden 97 örgütün katılımıyla ilerleyen Ağ; ülkemizde gerçekten işleyen bir güçler ayrılığı ile güçlü bir denge ve denetleme sisteminin sağlamasına etkin olarak destek vermek için başta savunuculuk olmak üzere çeşitli çalışmalar yürütmekte.