1. ENGLISH
Haberler > Sendikal Çalışmalar Grubumuz İstanbul’da Toplandı

Sendikal Çalışmalar Grubumuz İstanbul’da Toplandı

8 Ekim 2013
Sendikal Çalışma Grubumuz, Pazar günü İstanbul Eğitim-Sen 3 No’lu Şube’de toplandı.
 
2014-2016 eylem planı oluşturmak için bir araya gelen Sendikal Çalışmalar Grubu kendisine üç hedef belirledi: LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) sendikacıları güçlendirmek, sendikal alanda yaşananları LGBT hareketi içinde gündemleştirmek ve LGBT hareketini sendikal alanda gündemleştirmek. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaya başlayacak Sendikal Çalışmalar Grubunun bir sonraki toplantısı 2-3 Kasım’da Ankara’da yapılacak.
 
LGBT çalışanların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar: LGBT çalışanların öncelikli sorunları arasında iş yerlerinde görünür olamama, istifaya zorlanma, hukuki güvencesizlik, ifşa, taciz, tehdit, dışlanma, dedikodu, mobbing, terfi ve tayinde zorluklar, temsiliyetin engellenmesi, homofobik ve transfobik dile maruz kalma ile heteroseksüel varsayılma geliyor.
 
Sendikal alandaki sorunlar: Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği bağlamında sendikaların politikalarının olmaması, LGBT çalışanların iş güvencesinin olmaması ve sendikalarda başvuru mekanizmasının işlememesi aynı zamanda sorunların çözümüne yönelik LGBT örgütler ile iş birliğine gidilmemesi bu alanda çalışan ve sendikada görünür şekilde var olamayan sendikalı LGBT’ler için sorun oluşturuyor.
 
Sendika Çalışma Grubu, LGBT haklarının sendikal haklar olduğu şiarıyla sendikaları harekete geçirmek, sendikal hareketle dayanışmak ve LGBT çalışanların sorunlarına çözüm ararken aynı zamanda sendikaların ayrımcılık konusunda dönüştürülmesi ve yeni mücadele alanlarının yaratılmasını amaçlıyor. Bu doğrultuda, LGBT çalışanların sorunlarına yönelik bilgilendirilmenin yapılması ve LGBT’lerin sendika içi katılımlarının güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacak.
 
LGBT Sendikacıları Güçlendirmek
Sendika üyesi LGBT’lerin sendikalara ilişkin beklentileri ve deneyimlerini toparlamakla işe başlayacak çalışma grubu, bu deneyimleri düzenli olarak kaosGL.org’da çalışma hayatı bölümünde yayınlayacak.
 
LGBT çalışanlar için mobbing broşürü hazırlanacak. Bu broşür öncesinde Türkiye’deki sendikaların bağlı olduğu çatı konfederasyonların bu alandaki çalışmaları incelenecek. Aynı zamanda sendikal alanda mücadele eden LGBT aktivistlerle yapılacak söyleşilerle sendikal alana ilişkin deneyimlerin sendikal alana aktarılması sağlanacak. Sendikal eğitimlerde LGBT sorunlarının gündemleşmesi ve LGBT çalışanların maruz kaldığı mobbing ve ayrımcı uygulamalarla mücadele edebilmeleri için desteklenme faaliyetleri yürütülecek. LGBT çalışanları sendikaya üye olmaya yönelik çağrılar hazırlanması için sendikalar desteklenecek.
 
Sendikal Alanda Yaşananları LGBT Hareketi İçinde Gündemleştirmek
Sendikal hareket ile LGBT hareketinin dayanışma pratiklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Bunun için sendika içinde LGBT’lerin bir araya gelmesini ve örgütlenmesini destekleyen faaliyetler yapılacak. Ayrıca sendikalarla kurumsal ilişkiler ve işbirlikleri güçlendirmeye yönelik faaliyetler yürütülecek. LGBT işçi ve memurlarla derinlemesine görüşmeler yapılarak özellikle sendikadan beklentilerini ve iş yerinde yaşadıkları ayrımcılıkları görünür kılacak bir rapor hazırlanacak. Aralık 2013’teki Ayrımcılıklara Karşı Sempozyum’un çalışma hayatı oturumu, Sendikal Çalışmalar Grubu olarak örgütlenecek. 2014 sempozyumunun ana teması da çalışma hayatı olacak.
 
Sendikaları LGBT Alanında Çalışmaya Teşvik Etmek
Sendikaların kendi iç eğitimlerinde ve yayınlarında çalışma hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını görünür kılmaya yönelik faaliyetlerde bulunması için hem sendika içinden, hem de sendikaya yönelik talepler dile getirilecek. Toplu iş sözleşmelerine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı eklenmesi, sendikaların tüzüklerinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını açıkça yasaklaması ve bu ayrımcılığa uğrayan işçi ve memurlarla dayanışacağını belirtmesi talep edilecek. Sendikacılara yönelik bilgilendirme el ilanları hazırlanıp, Türkiye’deki sendikaların bağlı olduğu uluslararası birlik ve konfederasyonların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı alanındaki politikaları Türkçeye çevrilecek. Ayrıca sendika çeşitli komisyonlar içerisinde LGBT çalışmsı yürütülecek.
 
Kaos GL Sendika Çalışma Grubu’yla iletişime geçmek için: sendika@kaosgl.org