1. ENGLISH
Haberler > Ayrımcılık Karşıtı Sempozyumun İkincisine Çağrı

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyumun İkincisine Çağrı

8 Ekim 2013
Kaos GL Derneği, İnsan Hakları Haftasında düzenleyeceği Sempozyum ile LGBT haklarının temel insan hakları olduğunu savunmaya çağırıyor
 
Kaos GL Derneği, İnsan Hakları Haftasında düzenlediği Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’un ikincisini, 9-14 Aralık tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirecek.
 
LGBT’lerin hak mücadelesi ve sosyal haklar alanında 5 programdan oluşan sempozyumun ilki geçen yıl yine İnsan Hakları Haftasında Ankara Barosu’nun ev sahipliğinde yapıldı.
 
Uluslararası katılımlı Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum bu yıl kampüs oturumlarının ardından 13-14 Aralık, Cuma-Cumartesi günlerinde, Çankaya Belediyesi’nin Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) gerçekleşecek.   
 
Kaos GL, sempozyum ile LGBT’lerin maruz kaldıkları heteroseksist ayrımcı tutum ve uygulamaları görünür kılmak, söz konusu heteroseksist ayrımcı uygulamalara karşı insan hakları mücadelesini ve dayanışmayı güçlendirmek istediğini belirtiyor.
 
“Eşcinsellerin Kurtuluşu Heteroseksüelleri de Özgürleştirecektir” şiarıyla mücadele eden Kaos GL, ayrımcılık tür ve ideolojilerinin birbirinden beslendiğine dikkat çekiyor ve birlikte özgürleşmek için ortak mücadele edilmesi gerektiğini savunuyor.
 
Eğitimde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle “Ayrımcılık Karşıtı Sempozyumu” organize eden Kaos GL, Eğitim, Çalışma, Sağlık, Barınma, Sosyal Hizmet alanlarında LGBT’lerin yaşadığı ayrımcılıkları başta sivil toplum olmak üzere ilgili bütün tarafların katılımıyla ele almayı amaçlıyor.
 
Ayrımcılık Karşıtı Sempozyumda bu yıl “Eğitimde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı” teması öne çıkacak.
 
Zorunlu eğitimin zorunlu heteroseksüelliğe dönüştüğünü belirten Kaos GL Derneği, mevcut eğitim sisteminde LGBT öğrencilerin yaşadıkları ruhsal, sosyal ve kültürel sorunlara dikkat çekiyor ve heteroseksüel öğrencilerin yaşadığı ve tüm taraflarca kabul edilen sorunlara, LGBT öğrencilerin ruhsal ve fiziksel bir kuşatma ile katmerli bir şekilde maruz kaldığını savunuyor.
 
LGBT öğrenci realitesinin tanınmasını savunan Kaos GL Derneği, böylece hazırlanıp uygulanacak politikaların LGBT öğrencilerin eğitim sisteminde maruz bırakıldıkları sorunların çözümü için barışçı ve ilerletici olacağını belirtiyor.
 
LGBT öğrencilerin eğitim hakkı ve eğitimde sosyalizasyon politikalarının tartışılacağı “Eğitim Hakkı Sempozyumu”na öğretmenler, ebeveynler, eğitimciler, psikologlar, sendikacılar, LGBT ve heteroseksüel öğrenciler, eğitim alanında çalışanların katılması bekleniyor.
Sosyal haklar için
Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’un ikincisinde de sosyal haklar yine LGBT’lerle birlikte ilgili kesimler ve uzmanların katılımıyla tartışılacak.
 
Eğitim Hakkı Sempozyumu: Eğitimde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı
Çalışma Hakkı: Çalışma Hayatı, İstihdam, Sendikal Hareket
Kent Hakkı Sempozyumu: Barınma Hakkı, Mekân ve Kentin Cinsiyeti
Sağlık Hakkı Sempozyumu: Hastalıktan Hak Talebine Eşcinselliğin Seyri ve Eşitsizliğe Karşı LGBT Mücadelesi
Sosyal Hizmetler Sempozyumu: LGBT Bireyler İçin Sosyal Hizmet Alanları
 
Kaos GL Derneği, Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’u akademinin ilgili bölümleri ve hak mücadelesi yürüten sivil toplum örgütlenmeleriyle birlikte hayata geçiriyor.
Akademik Forum Çağrısı
Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum kapsamında bu yıl 11-12 Aralık günlerinde, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde “Akademik Forum” yapılacak.
 
Akademik Forum için çağrı yapan Kaos GL Derneği, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT) alanlarında çalışan öğretim üyeleri, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden bildiri bekliyor.
LGBT Hareketi ile akademinin birbirini besleyeceği kanallar açmaya çaba gösteren Kaos GL, Akademik Forum ile LGBT, heteroseksizm, heteronormativite, homofobi, transfobi ve queer teorinin bilim pratiğinin penceresinden ele alınmasına dair akademik verimlerin sunulacağı ve tartışılacağı bir program amaçlıyor.

Akademik Forum ile bir yandan LGBT ve queer çalışmalarının ivme kazanması beklenirken aynı zamanda bilimsel üretim sürecinin heteroseksizm ve homofobi temelinde bir kez daha sorgulanması ve yeniden yapılandırılması hedefleniyor.
 
Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum kapsamında, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde 11-12 Aralık günlerinde yapılacak Akademik Forum’a katılmak isteyenlerden 18 Kasım Pazartesi tarihine kadarbilgi@kaosgldernegi.org adresine bildirilerini göndermeleri bekleniyor.
 
Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum
Kaos GL Derneği: GMK Bulvarı, 29/12, Kat:6, Demirtepe/Kızılay - Ankara
Tel: 0312 230 0358 Faks: 0312 230 6277
bilgi@kaosgldernegi.org