1. ENGLISH
Haberler > Yerel Örgütlenmeler Toplantısı

Yerel Örgütlenmeler Toplantısı

9 Ekim 2013
Yerel LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) örgütleri ile 26-29 Ekim tarihleri arasında Ankara’da bir araya geliyoruz.
Yerelde örgütlenme, dayanışma, güvenlik…
Örgütlenme, dayanışma, güvenlik, medya ve Yerel Homofobi Karşıtı Buluşma konularının ele alınacağı toplantıya Mersin, Adana, Diyarbakır, Antep, Edirne, Kars, Balıkesir, Eskişehir, Kayseri, Antalya ve İzmir’den yerel LGBT girişimleri, öğrenci toplulukları ve yerel muhabirler katılacak.
 
Olanaklar ve yereldeki engellere karşı politikalar…
Gezi Direnişi ile birlikte yükselen LGBT hareketinin yerelde örgütlenme deneyimlerinin tartışılacağı toplantı üç gün sürecek. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, politik ve siyasal durumun değerlendireceği toplantıda, insan hakları alanında değişimler, barış süreci, direnişin LGBT alanına yansıması ve yerel örgütlenmelere katkısı gündeme alınacak, buna paralel olarak da yerel örgütlenmelerin önündeki engeller tartışmaya açılacak.
 
Güvenlik risklerine karşı birlikte güçlenme yolları…  
Toplantıda LGBT örgütlerin, kişilerin ve aktivistlerin güvenlik riskleri değerlendirilecek. LGBT örgütler, aktivistler neyi tehdit ve risk olarak değerlendiriyor? Aile, çalışma hayatı, eğitim, sağlık, barınma, mal ve hizmetlere erişim alanında ayrımcılıklar nasıl güvenlik ihlallerine yol açıyor? Örgütlerin güvenlik kapasitesini arttırmak için neler yapılabilir? Aktivistler birbirlerini nasıl güçlendirebilir?
 
Alternatif dayanışma ağları nasıl oluşturulabilir…
Yerel LGBT örgütlerin güçlenme deneyimlerini birbirleriyle paylaşacağı toplantıda alternatif dayanışma ağları da gündeme alınacak. Ortak cevap aranacak sorular ise şunlar: “Neyi güzel yaptık, neyi yapamadık, neden yapamadık?”, “Birbirimizle nasıl dayanışacağız?”, “Yerelde dayanışma pratiklerimiz neler olacak?”, “Yerelde örgütlenmenin önündeki zorlukları neler ve nasıl aşabiliriz?”, “Örgütlenmek için hangi alanlarda güçlenmeye ihtiyacımız var?”
 
LGBT örgütleri anayasal mücadeleleri…
LGBT örgütlerin savunuculuk faaliyetlerinin tartışılacağı toplantıda, anayasa süreci, ayrımcılık karşıtı kanun, nefret suçları kanunu süreçleri de ele alınacak.
 
Yerelde LGBT örgütlenmesinin medyası…
Toplantının son bölümünde ise medya- iletişim alanı gündeme alınacak. Yerel LGBT örgütlenmesi sürecinde medyanın rolü, yerel medyayla işbirlikleri ve Kaos GL Dergisi ve web sitesi ve yerel örgütlenmelerle işbirlikleri konuları ele alınacak.
 
Daha fazla bilgi almak için: bilgi@kaosgldernegi.org