1. ENGLISH
Haberler > Ayrımcılık Karşıtı Sempozyuma LGBT Aktivistlerini Davet Ediyoruz

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyuma LGBT Aktivistlerini Davet Ediyoruz

6 Kasım 2013
İnsan Hakları Haftasında düzenleyeceğimiz Sempozyum ile LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) haklarının temel insan hakları olduğunu savunmaya çağırıyoruz.
 
İnsan Hakları Haftasında düzenlediğimiz Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’un ikincisini, 9-14 Aralık tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştireceğiz. 
 
13-14 Aralık’tak LGBT Aktivistleri Ankara’da Buluşuyor 
Uluslararası katılımlı Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum bu yıl kampüs oturumlarının ardından 13-14 Aralık, Cuma-Cumartesi günlerinde, Çankaya Belediyesi’nin Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) gerçekleşecek.  Cuma- Cumartesi günkü oturumları için LGBT örgütlerinden aktivistleri Ankara’ya davet ediyoruz.
 
Yerel LGBT örgütlerinden birer katılımcının ulaşım ve konaklama masrafları  Derneğimiz tarafından karşılanacaktır. Programı izlemek isteyen aktivistlerin 10 Kasım 2013’e kadar bilgi@kaosgldernegi.org adresine mail ile başvurması gerekmektedir.
 
Kaos GL, Sempozyum ile LGBT’lerin maruz kaldıkları heteroseksist ayrımcı tutum ve uygulamaları görünür kılmak, söz konusu heteroseksist ayrımcı uygulamalara karşı insan hakları mücadelesini ve dayanışmayı güçlendirmek istediğini belirtiyor.
 
“Eşcinsellerin Kurtuluşu Heteroseksüelleri de Özgürleştirecektir” şiarıyla mücadele eden Kaos GL, ayrımcılık tür ve ideolojilerinin birbirinden beslendiğine dikkat çekiyor ve birlikte özgürleşmek için ortak mücadele edilmesi gerektiğini savunuyor.
 
Eğitimde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Karşı
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle “Ayrımcılık Karşıtı Sempozyumu” organize eden Kaos GL, Eğitim, Çalışma, Sağlık, Barınma, Sosyal Hizmet alanlarında LGBT’lerin yaşadığı ayrımcılıkları başta sivil toplum olmak üzere ilgili bütün tarafların katılımıyla ele almayı amaçlıyor.
 
Ayrımcılık Karşıtı Sempozyumda bu yıl “Eğitimde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı” teması öne çıkacak.
 
Zorunlu eğitimin zorunlu heteroseksüelliğe dönüştüğünü belirten Kaos GL Derneği, mevcut eğitim sisteminde LGBT öğrencilerin yaşadıkları ruhsal, sosyal ve kültürel sorunlara dikkat çekiyor ve heteroseksüel öğrencilerin yaşadığı ve tüm taraflarca kabul edilen sorunlara, LGBT öğrencilerin ruhsal ve fiziksel bir kuşatma ile katmerli bir şekilde maruz kaldığını savunuyor.
 
LGBT öğrenci realitesinin tanınmasını savunan Kaos GL Derneği, bu şekilde hazırlanıp uygulanacak politikaların LGBT öğrencilerin eğitim sisteminde maruz bırakıldıkları sorunların çözümü için barışçı ve ilerletici olacağını belirtiyor.
 
LGBT öğrencilerin eğitim hakkı ve eğitimde sosyalizasyon politikalarının tartışılacağı “Eğitim Hakkı Sempozyumu”na öğretmenler, ebeveynler, eğitimciler, psikologlar, sendikacılar, LGBT ve heteroseksüel öğrenciler ile eğitim alanında çalışanların katılması bekleniyor.
 
Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum, İsveç Dışişleri Bakanlığı SİDA Programı, İngiltere Büyükelçiliği, Almanya Federal Cumhuriyeti, İsviçre Büyükelçiliği ve Sivil Düşün Programı kapsamında desteklenmektedir.  
 
Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum
Kaos GL Derneği: GMK Bulvarı, 29/12, Kat:6, Demirtepe/Kızılay - Ankara
Tel: 0312 230 0358 Faks: 0312 230 6277
bilgi@kaosgldernegi.org