1. ENGLISH
Haberler > Emeğimiz İçin 11 Ocak’ta Sıhhiye’deyiz

Emeğimiz İçin 11 Ocak’ta Sıhhiye’deyiz

9 Ocak 2014

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’ninçağrısı ile 11 Ocak’ta Sıhhiye’de emek örgütleri bir araya gelecek. Yapılacak “Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi”’i için Kaos GL Sendika Çalışma Grubu’da bir çağrıda bulundu.

Miting için Cumartesi günü saat 9.30’da Tren Garı önünde toplanacak olan grup “LGBT Hakları Sendikal Haklardır” pankartı ve gökkuşağı bayrakları ile tüm LGBT ve Heteroseksizm karşıtların birlikte yürümeye çağıran grubun yaptığı çağrının tamamı şöyle:

Alışveriş yaptığınız bakkal ve pazarcı, çocuğunuzun öğretmeni, yemeğini yediğiniz asçı, bindiğiniz belediye otobüsünün şoförü, yani başınızdaki iş arkadaşınızın olarak buradayız. LGBT emekçiler olarak buradayız!

LGBT Hakları İnsan Haklarıdır!

Hayatlarımızı gasp eden Heteroseksist patriyalkal sistem toplumda, okullarda, iş yerlerinde, sendikalarda kendini bizlerle birlikte var ediyor. Heteroseksizmin durmadan işleyen ve kendini yenileyen mekanizması hep aynı sözleri söylüyor “mutlak ve doğru olan benim”.

Bu sistemin genel ahlakı; emeği, doğayı ve hayatları talan etmeyi kendine hak görürken bu ahlakın “kimin ahlakı” olduğunu soranlara pervasızca saldırıyor.

Egemenlerin sistemi bugüne kadar hep ezilmişlerin yanında olan halk temsilcilerini düşüncelerinden dolayı tutsak kılmayı kendine hak sayarken çocukların bedenlerini bombalarla parçalayanları adeta ödüllendiriyor. 

Bu sistem tüm ezilenler gibi LGBT’lerin de yaşama, barınma, eğitim, sağlık haklarını yok sayıyor.

Eşcinsellerin Kurtuluşu Heteroseksüelleri de Özgürleştirecektir!

Bizler özgürlüğün kredi kartları ile taksitlendirilip ayakkabı kutularında taşınacak bir meta, bizler özgürlüğün bir kişi veya grubu kapsayıp diğerlerini dışarıda bırakacak bir olgu, bizler özgürlük mücadelesinin tek hedefi olan bir araç olduğunu düşünmüyoruz.

İş yerlerinde tacize uğrayan, kutsal ailenin makul çemberinin dışında bırakılan, adalet mekanizmalarına erişimi engellenen LGBT emekçiler olarak haklarımızı ancak birlikte mücadele edersek geri alabileceğimizi biliyoruz.

LGBT Hakları Sendikal Haklardır!

Biz LGBT emekçiler, işyerlerinde ifşa edilme endişesi ve tehdidine, dışlanmaya, istifaya zorlanmaya, mobbinge ve heteroseksüel sayan, homofobik ve transfobik bir dil kullanmaktan asla imtina etmeyen yöneticiler ve iş arkadaşlarına rağmen varlığımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bizler sendikal mücadelenin bizlerin de mücadelesi olduğunu ve LGBT haklarının aynı zamanda sendikal haklar olduğunu biliyoruz. 

Ve sendikaların da aynı şekilde LGBT mücadelesinin aynı zamanda bir emek mücadelesi olduğunu bilmelerini istiyoruz. İşyerlerinde bireylerin LGBT olmaları nedeniyle maruz bırakıldıkları şiddetin ikincilleştirilemeyecek bir sorun olduğunun bilinmesini istiyoruz.

Sendikaları yanında hissetmek isteyen LGBT emekçiler olarak bunu ancak birbirimizle dayanışarak ve her türlü ayrımcılığa ve haksızlığa karşı birlikte mücadele ederek başarabileceğimizi biliyoruz.

İşte tüm bu nedenlerle, tüm haksızlıklara karşı tüm emek örgütleriyle birlikte ve onların içinde sesimizi birleştirmek ve “LGBT emekçiler de burada” demek için 11 Ocak’a Sıhhıye’deyiz.

Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz! 

Kaos GL Sendika Çalışma Grubu

Toplanma Yeri ve Saati: Tren Garı Önü, 9.30