1. ENGLISH
Haberler > Nefret Artık Devlet Koruması Altında!

Nefret Artık Devlet Koruması Altında!

3 Mart 2014
TBMM Genel Kurulu 6. Demokratikleşme Paketini dün gece onayladı. “Nefret Suçları” ile ilgili bir düzenlemeyi de içeren paket ile devletin hangi “nefreti” hedef alacağı ve hangi nefrete taraf olacağı resmiyet kazandı.
 
Derneğimiz, “LGBT’lere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) yönelik nefreti görünmez kılan devletin nefretin ortağı olduğunu” belirterek 6. Demokratikleşme Paketine ilişkin bir açıklama yayınladı:
 
Nefret Artık Devlet Koruması Altındadır!
Hükümetin daha önce de sık sık dillendirdiği İslamafobi, nüfusunun %99’unun Müslüman olduğu iddia edilen bir ülkede nefret kapsamına alınırken “kimsesizlerin kimsesi” devlet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı nefreti bir tehlike olarak görmemeyi tercih etti. Devlet nefrete faillerin yanından taraf oldu!
 
LGBT’lerin eşitlik talebini yok sayan iktidar LGBT’lere yönelik nefreti görmezden gelerek asli görevi olan yurttaşlarını koruma misyonunu bir kez daha rafa kaldırıyor. Bizler bu uygulamaların altındaki nedenleri pekâlâ görüyoruz. İktidar, azınlık ve korunmaya muhtaç olan grupları önyargılar ve güce kırdırarak “huzuru tahsis etmeyi”, “gözüne hoş görünmeyenleri” ortadan kaldırarak arzu ettiği tekliği sağlamayı hedefliyor.
 
Ölüm Değil Korunma, Karartma Değil Tanınma!
Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle kişilerin hizmete erişimin engellenmesini ağırlaştırıcı neden olarak belirleyen yasa ile yargı Türkiye’de nefretin en keskin hali olan yaşam hakkı ihlallerine karşı kayıtsız kalmaya devam edecek. Koruma “öldürülene kadar” geçerli olurken eylem ve gösteri haklarımız “hava kararana kadar” geçerli olacak. Karanlık tarihin her döneminde olduğu gibi iktidarların kendi pisliklerini örtmek için kullandıkları bir fırsat olarak kodlanacak.
 
LGBT’ler Vardır! Var Olacaklar!
Muhafazakârlaşmanın kutsadığı heteroseksüel aile dışında kalan bizler yukarıda da belirttiğimiz gibi bu düzenlemede yok sayılmamızın basit bir unutkanlık veya ihtiyaç olmama hali olmadığını biliyoruz. Ve yasa yapıcılara sesleniyoruz, demokratikleşme adı altında yaptıklarınız demokrasi algınızdan farklı olabilir! Bu ülkede yaşayan LGBT’ler toplumun her yerinde ayrımcılığa uğrar ve nefrete maruz kalırken tutulabilecek taraflar gayet açık bir şekilde ortadadır. Nefreti görünmez kılan bir devlet açık bir şekilde bu nefrete ortak olmaktadır. LGBT varoluşunun üstünü istediğiniz kadar örtmeye çalışın, bu varoluş bu topraklarda yüzlerce yıldır her şeye rağmen direniyor, bu yok sayılmaya karşı da direnmeye devam edecektir.
 
İlgili haber:
“Demokratikleşme Paketi”nde LGBTİ’ler Yine Yok!