1. ENGLISH
Haberler > 17 Mayıs Vakfı İle Geliyoruz!

17 Mayıs Vakfı İle Geliyoruz!

21 Mayıs 2014
9. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’yı gerçekleştiren örgütümüz, gelecek 17 Mayıs Haftası’nı “Vakıf” ile karşılayacak.
 
Homofobinin küresel bir mesele olmasından hareketle yerelden bölgesele ağlar kuran örgütümüz, 17 Mayıs Vakfı ile LGBT haklarının temel insan hakları olması gerçeğinin gelişmesini ve kurumsallaşmasını hedefliyor.
 
Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü olan 17 Mayıs tarihi, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günüdür.
 
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ayrımcılığına karşı mücadele yürüten Kaos GL, 17 Mayıs Haftasında düzenlediği Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’yı homofobi ve transfobiye karşı 2006 senesinden bu yana örgütlüyor.
 
Ayrımcılığa karşı LGBT’lerin (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) insan haklarının geliştirilmesi yönünde mücadele eden Kaos GL Derneği, bu organizasyon ile Türkiye’de LGBT’lere yönelik ayrımcılığın tartışılmasına ve görünürlüğünün sağlanmasına zemin yaratmayı amaçlıyor.
 
LGBT’lerin sorunlarını ve homofobiyi tartışmak, eşcinsel ve heteroseksüel birlikte özgürleşmek isteyen herkesin katılabildiği Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, ayrımcılığa karşı mücadelede örülen ağların sonucunda Ankara sınırlarını aşarak Türkiye’nin dört bir tarafındaki şehirlere yayılıyor.
 
Buluşma’yı Neden Örgütlüyoruz?
 
Buluşmanın koordinasyonunu yapan Kaos GL, 90’lı yılların başından beri ayrımcılığa karşı LGBT’lerin insan haklarının geliştirilmesi yönünde sosyal, kültürel ve akademik alanlarda etkinlikler düzenliyor.
 
2005 senesinde “Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği” adıyla yasal bir derneğe dönüşerek LGBT hakları için çalışmalarına ve mücadeleye devam ediyor.
 
Homofobi ve Transfobiye Karşı Buluşma ile Türkiye’de Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans’lara (LGBT) yönelik ayrımcılığın tartışılmasına ve görünürlüğünün sağlanmasına zemin yaratmayı amaçlıyor.
 
LGBT’lerin ve heteroseksüellerin birlikte özgürleşeceği bir dünyaya dair düşüncelerin paylaşılmasını ve tartışılmasını istiyor.
 
Homofobi Karşıtı Buluşma ile LGBT topluluğunun örgütlenme ve ifade hürriyetinin gelişmesi ve ayrımcılığa uğramaması yönündeki çalışmalar yayılıyor.
 
Kaos GL, diğer şehirlerdeki LGBT’lerin kendi örgütlerini oluşturabilmeleri için dayanışma gösteriyor.
 
LGBT’lerin insan haklarının görünürlüğünü sağlamak için çalışıyor. Bunun için de kadın örgütlerinden insan hakları örgütlerine ulusal ve uluslararası pek çok kurum ve kuruluşla homofobiye karşı ortak çalışmalar yürütüyor.
 
Tüm bu ortak çalışmalar ve ayrımcılığa karşı mücadelede örülen ağların sonucunda Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma yerellere yayılıyor.
 
Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ
 
Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında 2011’de yeni bir adım atan Kaos GL, bir ağ kurmak için Kafkasya, Ortadoğu ve Balkanlar’dan homofobi ve transfobi karşıtlarını Türkiye’de buluşturdu.
 
Kaos GL, kuruluşunda kendini deklare edip mücadele perspektifini tanımlarken, “Ortadoğu ve Balkan Ülkeleri Eşcinselleri Konferansı”nı bir hayal olarak ilan etmişti. 2006’dan beri devam eden Buluşma’nın temel forumlarından biri “Homofobiye Karşı Mücadelede Uluslararası Deneyimler” oldu. Homofobiye karşı mücadelede dayanışma için Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkasya ve Balkan Ülkeleri LGBT Ağı oluşturan Kaos GL, Ağ’ın koordinasyonu yürütürken LGBT örgütler ile uluslararası alanda politika üretmede, yaymada ve bölgesel müdahalelerde ortaklaşmayı planlıyor.
 
Homofobi Kimin Meselesi?
 
17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün’ü, “Homofobi Karşıtı Buluşma” programıyla Türkiye’ye uyarlayan Kaos GL, “homofobi kimin meselesi?” sorusunu soruyor. Farklı ayrımcılıklar arasında bağlantılar kurmaya çalışıyor. Söz konusu ayrımcılıklara karşı mücadele pratikleri ve özgürlük mücadeleleri arasında yatay ağlar örmeyi hedefliyor.
 
Kaos GL, homofobi ve transfobi meselesi ile seksizm, milliyetçilik, ırkçılık, militarizm arasındaki bağlantılara dikkat çekince, “Homofobi kimin meselesi?” sorusu akademide ve sivil toplumun farklı kesimlerinde sahiplenildi. Böylece Homofobi Karşıtı Buluşma’yı kendi mücadele alanlarına uyarlayarak, şehirlerinde ve kampüslerinde örgütlemek isteyen öğrenci toplulukları ve sivil toplum örgütleri ortaya çıktı. Bu sayede LGBT’lerin henüz görünür olamadıkları şehir ve kampüslerde de homofobi meselesi tartışılabiliyor.
 
Neden 1 Mayıs’tan 17 Mayıs’a…
 
Özgürlük talebi ortak, mücadele de ortak olmalı şiarından hareket eden Kaos GL, 1 Mayıs’tan 17 Mayıs’a özgürlük mücadeleleri arasında köprüler kuruyor.
 
1 Mayıs, Türkiye LGBT mücadelesi açısından önemli bir dönüm noktası. 2001’de Kaos GL Ankara’daki kutlamalara katılarak ilk kez kamusal alana çıkmış; gökkuşağı bayrakları ve sloganlarıyla emek mücadelesi ile LGBT mücadelesinin ortaklığına işaret etmişti. Homofobiye Karşı Buluşma da özgürlük mücadelesinin bir parçası olarak gelişiyor. Kaos GL, kurulacak bu köprü sayesinde, LGBT’lerin maruz kaldığı saldırı ve ayrımcılıklara karşı mücadelelerin birleştirilmesini ve alanların genişletilmesini hedefliyor.
 
Dünyadaki LGBT hareketinin ve hak mücadelesinin kurumsallaşması harekete yeni açılımlar getirdi. Bununla birlikte, yoğunlukla Batı’da olmak üzere kazanılan çeşitli haklara rağmen homofobi ve transfobi hâlâ küresel ölçekte bir sorun teşkil ediyor. Homofobiye Karşı Uluslararası Gün’ün (IDAHO) bu nedenlerle yeniden harekete geçmeye ve sokağa çıkmaya çağırmasıyla 1 Mayıs’tan 17 Mayıs’a Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma örtüşüyor.
17 Mayıs 1990’dan bu yana yaklaşık çeyrek yüzyıl geçti!
 
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü’nün, 17 Mayıs 1990’da eşcinselliği “Uluslararası Hastalık Sınıflandırması”ndan çıkardığı günden bu yana yaklaşık çeyrek yüzyıl geçtiği halde, eşcinsellere yönelik damgalama ve ayrımcılık hâlâ devam ediyor. Eşcinselleri yönelik ayrımcılık Dünya’nın pek çok bölgesi ile birlikte Türkiye’de de sağlık hizmetlerine erişimi sınırlayıp sağlık programları dışına itilmeye sebep olmakla kalmıyor, LGBT’leri en temel insan haklarından mahrum bırakıyor. Asıl önemlisi de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı şiddet ve nefret cinayeti şeklinde de kendini gösterebiliyor. Dünyanın pek çok bölgesinde eşcinsellik “suç” olarak görülürken Türkiye’de ise “suçu olmayan suçlu” muamelesine maruz kalıyor. LGBT realitesini tanımayan Türkiye Cumhuriyeti, en temel insan haklarından mahrum bıraktığı LGBT’lerin nefret cinayetleri ile ortadan kaldırılmalarına karşı yasal önlem almıyor.
 
Ayrımcılığa karşı 17 Mayıs!
 
Türkiyeli LGBT dernekleri her yıl Avrupa Birliği raporlarına da yansıdığı gibi eşitlik talebiyle cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının yasaklanmasını istiyor.
 
Anayasası’nın “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı maddesindeki ayırım gözetilmeyecek zeminler arasına "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği" ifadeleri eklenmesini ve net olarak tanımlanmasını isteyen LGBT dernekleri, “Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı”nı barındıran tüm düzenlemelere aynı şekilde “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ifadelerinin dahil edilmesini ve net olarak tanımlanmasını talep ediyor.
 
Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün vesilesiyle 17 Mayıs Vakfı, Türkiyeli LGBT derneklerinin ayrımcılık karşıtı taleplerinin temel insan hakları kapsamında değerlendirilerek bir an önce yasal düzenlemelerin yerine getirilmesinin takipçisi olacaktır!
 
Homofobinin küresel bir mesele olmasından hareketle yerelden bölgesele ağlar kuran Kaos GL, 17 Mayıs Vakfı ile LGBT haklarının temel insan hakları olması gerçeğini geliştirecek ve kurumsallaştıracaktır!