1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL son 6 ayda ne yaptı?

Kaos GL son 6 ayda ne yaptı?

8 Kasım 2014

Kaos GL Derneği son 6 aylık medya-iletişim, politika ve savunuculuk, akademi ve kültürel faaliyetler ile kapasite geliştirme çalışmalarını özetleyen faaliyet raporunu yayınladı:

 
Medya – İletişim
KaosGL.org Günlük Haber ve Yazı Portalı
Haber sitemizde 6 ayda yayınlanan toplam haber sayısı 1531. Bu haberlerin %28’i (429) gönüllü muhabirlerimiz aracılığı ile hazırlanmış haber ve yazılar, %23,6’sı (361) özel haber ve söyleşiler, %9,3’ü LGBT örgütlere ilişkin haber ve duyurular, %5’i (77) ise çeviri haberlerden oluşuyor. Ayrıca haberlerin %6,7’si (102) İngilizce olarak yayınlanmış.
 
Kaos GL Dergisi
Derginin 136, 137, 138. Sayılarının dosya konular sırası ile Queer ve Psikanaliz, Queer ve Sanat, Queer Çalışmaları oldu. Toplamda 37si kadın, 30ü erkek ve 2si trans 69 yazarın katkı sunduğu bu 3 sayıda ayrıca 5 çeviri, 10 söyleşi yer aldı. Katkı sunanların 31’i açık LGBT kimliğine sahip.
 
Politika ve Savunuculuk Faaliyetleri
Nisan
1 Nisan 2014 itibariyle, Kaos GL Derneği, TBMM ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan yeni bir programa başladı. Program çerçevesinde Meclis’in ve Bakanlıklar’ın ilgili birimlerine lezbiyen, gey, biseksüel ve transların (LGBT) insan haklarına ilişkin bilgilendirici yayınlar hazırlanacak. Bu birimlere dönük ziyaretler gerçekleştirilecek, sunumlar yapılacak ve çalıştaylar düzenlenecek. Bunlarla birlikte, çeşitli savunuculuk mekanizmaları kullanılarak milletvekillerine ve kamu yetkililerine ayrımcılık ve şiddet karşısındaki yükümlülükleri ve sorumlulukları hatırlatılacak.
http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=16271
 
Hukuki yardım ve LGBTİ haklarının takibi gibi insan hakları koruma mekanizmaları konusunda çalışmalar yürüten Kaos GL Derneği ile Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı’nın (TOHAV) sekreteryasını yürüteceği yeni bir proje başlıyor. Stratejik davalama projesiyle sivil toplum örgüt ve aktivistlerini ayrımcılık karşıtlığı için işbirliği için ortak bir eylemle bir araya getirmeyi planlıyor. 
http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=16239
 
Mayıs
Stratejik Davalama Platformu ilk toplantısını 13 Mayıs 2014’de Kaos GL’de yaptı. Platform katılımcısı örgütler: Kaos GL, TOHAV, CİSST, Pozitif Yaşam, RUSİHAK, Gündem Çocuk, AÜSBF İnsan Hakları Merkezi, Mülteci Der, Bilgi İnsan Hakları Merkezi, Engelli Kadın Derneği ‘nden oluşuyor.
 
Haziran
11-12 Haziran’da düzenlenen KESK Kadın Güvencesizliği çalıştayına derneğimiz adına Remzi Altunpolat ve Seçin Tuncel katıldı. Çalıştaya LBT kadınların güvencesizliği de taşındı.
 
14 Haziran’da düzenlenen Çocuğa Yönelik Cinsel Sömürü İle Mücadele Ağı toplantısına derneğimiz adına Berna Savcı katıldı.
 
CHP’nin Cumhurbaşkanlığı süreci için düzenlediği Büyük Uzlaşı toplantısına 14 Haziran tarihinde Derneğimiz adına Ali Erol katıldı.
 
20 Haziran’da Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Ülke Analizi Danışma Toplantısına derneğimiz adına Ezgi Koçak katıldı.
 
Sivil Toplum Yürütme Kurulunda yer aldığımız CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlemesi Sözleşmesi)’ın hazırladığı 7. Dönem Gölge Raporu üçüncü hazırlık toplantısı 21 Haziran’da gerçekleşti. Toplantıya Ezgi Koçak ve Seçin Tuncel katıldı.
 
Tacso Türkiye tarafından 26 Haziran’da düzenlenen Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansında Aylime Aslı Demir ve Ezgi Koçak Kaos GL deneyimini aktardı.
 
28 Haziran tarihinde derneğimiz Almanya’daydı Frederich Ebert vakfının misafiri olarak KaosGL.org editörü Yıldız Tar Berlin’de “Gezi direnişi ve LGBTİ mücadelesi” üzerine panel verdi.
 
Temmuz
Derneğimiz Dış İlişkiler Koordinatörü Murat Köylü 14 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında ABD’de bir dizi çalışma ziyaretinde bulundu. Washington, NewYork, Alabama, Sandiago da gerçekleşen ziyaretlerde Kamu kuruluşları, STK’lar ve Parlemento Yetkilileri ile görüşüldü.
 
Avukat Ağı Çalıştayı İzmir’de gerçekleştirildi. Nefret Etme Projesi ve ABD Büyükelçiliğinin desteği ile 28-30 Temuz tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz çalıştaya 25 kişi katıldı. Çalıştayda LGBT hareketi için uzun erimli bir hukuk stratejisinin alt yapısı oluşturuldu.
 
Ağustos
Derneğimiz adına Yıldız Tar 30 Temmuz – 4 Ağustos arasında gerçekleşen Stockholm Pride’a İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın davetlisi olarak katıldı.
 
Açık Toplum ve SİDA’nın destekleriyle “Avrupa Konseyi Ayrımcılıkla Mücadele Standartları” kitabını Türkçeye çevirdik ve yayınladık.  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=16522
 
ILGA Avrupa’nın destekleriyle, 2013 Nefret Suçları Araştırmasını gerçekleştirdik ve Nefret Suçları Raporu 2013 yayınlandı: http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16236
 
Eylül
20 Eylül’de 20.yılımızı doldururken hafta boyu bazı çalışmalar yaptık. 3 gün boyunca Konur sokak’ta stand açıldı, şehir merkezinin çeşitli yerlerinde 20. Yaş içerikli kutlama brandaları asıldı. 15 bin adet sticker dağıtıldı, Konur Sokakta Dergi kapakları sergilendi, mekanlara 20. Yaş kutlama afişleri dağıtıldı.
 
Bileşeni olduğumuz Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu’nun 2-5 Eylül tarihlerinde Bangkok’da gerçekleşen genel kurulu’na katılındı. Derneğimiz Koalisyon’un Danışma Kurulu’na seçildi.
 
2-5 Eylül’de İstanbul’da düzenlenen Internet Governance Forum’a katılım sağlandı.
 
Amerikalı İnsan Hakları örgütü Freedom House’un Küresel Programlar Başkan Yrd. Chloe Schwenke ile FH Avrasya Programı Sorumlusu Nate Schenkan ile görüşüldü. 8 Eylül’de gerçekleşen toplantıda önümüzdeki dönemde LGBT alanında stratejik ortaklıklar geliştirmek konusu konuşuldu.
 
Sırbistan’daki Labris LGBT ögütününBelgrad’da 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlediği Ululslararası AB Yolunda LGBT Hakları Konferansı Doğu Avrupa ve Türkiye’den aktivistlerin de katılımı ile düzenlendi.
 
Derneğimizin planladığı sendikalara yönelik insan hakları eğitimleri çalışması için 18 Eylül’de Tüm-Bel Sen, 23 Eylül’de SES ile birer toplantı gerçekleştirildi.
 
CHP Milletvekili Aykan Erdemir ile 19 Eylül tarihinde TBMM’de bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Erdemir toplantıda LGBT’lere yönelik ayrımcılık ile mücadele için siyasi öznelere çağrıda bulundu, ayrıca derneğimizin çıkarttığı iki yeni savunuculuk kitabını tanıttı.
 
Derneğimizin yürüttüğü Farkındalık Projesi ile ilgili 20 Eylül günü bir danışma toplantısı gerçekleşti. Kaos GL’li akademisyenlerin katıldığı toplantıda proje kapsamında yürütülecek savunuculuk faaliyetleri incelendi.
 
LGBT hakları için yerel ve merkezi savunuculuğun geliştirilmesini hedefleyen Farkındalık Projemizin diğer paydaşları olan UAÖ, STGM, SPÜ, Pembe Hayat ve Mersin 7 Renk dernekleri ile 25 Eylül’de bir araya gelindi.
 
Uluslararası Af Örgütü’nün yürüttüğü Benim Bedenim Benim Haklarım kampanyasının Türkiye ayağı için 25 Eylül tarihinde UAÖ ile bir toplantı düzenlendi. Toplantıda kampanyanın savunuculuk ve aktivizm ayaklarında ortaklaşma kararı alındı.
 
Yürütülen proje etkinliklerinin mevcut siyasi etkisinin arttırılması üzerine AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler ve Sivil Toplum birimleri ile 25 Eylül’de bir toplantı yapıldı.
 
26-28 Eylül tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen UAÖ İnsan Hakları Eğitici Eğitimi’ne katılım sağlandı.
 
30 Eylül’de gerçekleşen BM Genel Ülke Analizi istişare toplantısına katılan derneğimiz analizin hazırlanma sürecinde katkı sunan tek sivil toplum örgütü oldu.
 
Homofobi Karşıtı Buluşma
9. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın ana programı 17-18 Mayıs’ta gerçekleşse de öncesinde pek çok etkinlik yapıldı. IDOHA Komitesi Başkanı Tamara Adrian ve Queer teorisyen Jack Halbestram’ın ana konuğu olduğu buluşmaya Kaos GL Derneği üyesi yazar Kürşad Kahramanoğlu ve Samim Akgönül konuşmacı olarak katıldılar:http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=16640
 
9 Nisan 2014, Yalova Sosyal Hizmetlerdeydik! Yalova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda “LGBT’ler ve Sosyal Hizmet” başlıklı bir etkinlik düzenlendi. http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=16322
 
11 Nisan 2014, Mersin Üniversitesi Psikoloji günleri: Psikoloji Topluluğu’nun düzenlediği etkinliğe Kaos GL’den Ali Erol “Hastalıktan Hak Talebine LGBT Mücadelesi” başlıklı bir sunumla katıldı. Kaos GL Pembe Hayat’ın birlikte yürüttüğü Nefret Etme Projesi kapsamında yapıldı.  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=16265
 
17 Nisan 2014’de Muğla Üniversitesindeydikhttp://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=16448
 
29 Nisan2014, Kaos GL ve Pembe Hayat dernekleri Kocaeli Üniversitesi sosyal hizmet bölümü öğrencileriyle Salı günü bir araya geldi.http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=16503
 
9 Mayıs 2014, Adana’daydık! LGBTİ Hareketi ve Öğrenciler Adana’da Konuşuldu. http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=16577
 
Kaos GL ve Pembe Hayat’ın birlikte yürüttükleri Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi Kapsamında Pembe Hayat aktivistleri 26 Nisan 2014’de Malatya’da, 10 Mayıs’ta Hatay’da, 24 Mayıs’ta Çanakkale’de Homofobi ve transfobi karşıtlarıyla buluştu.
 
TransX’i gösterimlerini destekledik. 
10 Mayıs 2014, İzmir, 13 Mayıs 2014, Ankara, 17 Mayıs 2014, Adana, 22 Mayıs Diyarbakır, 31 Mayıs 2014, Antep, 6 Haziran 2014, Dersim’i gösterimini SİDA Projesi ve Pembe Hayat Derneği ile birlikte destekledik.
 
İnsan Hakları Eğitimleri
Kaos GL Pembe Hayat Derneği ile birlikte yürüttüğü Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Projesi ve Nefret Etme Projesi kapsamında avukatlara, öğretmenlere ve gazetecilere yönelik insan hakları eğitimleri düzenlendi.
 
Avukat Eğitimleri
10 Nisan 2014, Mersin’de Mersin Barosu ve Mersin Yedirenk LGBTT Derneğinin ev sahipliğinde, 11 Nisan 2014,Adana’da Adana Barosu ve Queer Adana’nın ev sahipliğinde, 10 Mayıs 2014, Antalya Barosunun ev sahipliğinde ve 26 Mayıs 2014’da Diyarbakır Barosunun ev sahipliğinde avukat çalıştayları yapıldı. Toplamda 50’ye yakın avukata ulaşıldı.
 
Öğretmen Eğitimleri
16 Nisan 2014,Nefret Etme Projesi kapsamında Eskişehir’de Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin ev sahipliğinde öğretmen eğitimi yapıldı. Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu kapsamında, 27 Nisan 2014 Bursa’da, 10 Mayıs 2014’de Adana’da öğretmen eğitimleri gerçekleştirildi.  Üç eğitimde 100’e yakın öğretmene ulaşıldı.
 
Gazetecilerle Buluşma
13 Nisan 2014, Nefret Etme Projesi kapsamında,TGS ile gazeteci eğitimi yapıldı. Gazeteciler Sendikasının ev sahipliğinde istanbulda yapılan eğitime Tuğrul Eryılmaz eğitmen olarak katıldı. 20’e yakın gazeteci katıldı.
 
Mülteciler Çalışmaları!
9. Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında Kaos GL ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin ev sahipliğinde Mülteci Çalıştayı’nı yaptı. http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=16582
 
Türkiye’de Sığınmacılar ve Mültecilere Yönelik Uyum Stratejisi Oluşturulmasına Yönelik Çalıştayı’na Kaos GL Derneği Avukatı Hayriye Kara katıldı.
 
Kaos GL’in üyesi olduğu Mülteci Hakları Koordinasyonu Afgan Sığınmacı ve Mültecilerin durumuna ilişkin bir mektubu Göç İdaresine gönderdi. http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=16596
 
STK’ların Deneyimleri Açısından Türkiye’deki Suriyelilerin İnsan Hakları Çalıştayı Tacso’un ev sahipliğinde 22-23 Mayıs’ta Ankara’da yapıldı. Kaos GL Derneğinden Hayriye Kara katıldı.
 
27 Mayıs 2014’de Antep’de Mülteci-Der’in ev sahipliğinde Mülteci Semineri yapıldı. Kaos GL Derneği adına Hayriye Kara katıldı. http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=16718
 
31 Mayıs 2014’de, “AB Standartları ve Hollanda Örneği Işığında YUKK’ta Öngörülen Sığınma Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Usulleri” Çalıştayı yapıldı. Kaos GL Derneği adına Hayriye Kara katıldı.
 
Akademi ve Kültürel Faaliyetler
Nisan
Queer Çalışmaları Dersi Nisan ayı tarihleri ve konuk akademisyenler ile sunum başlıkları şöyle: “4 Nisan 2014’de Begüm Başdaş’ın katılımıyla, Kimlik politikalarının ötesinde bedensel eylem olarak queer”,  “11 Nisan 2014’de toplumsallık ve queer, Aylime Aslı Demir”, “18 Nisan 2014’de Queer tarih, Ezgi Sarıtaş”, “25 Nisan 2014, Anarşizmin Queerleştirilmesi ve Queer’deki Anarşizan üzerine Süreyya Evren”
 
Kaos Q Dergisi yayın hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Haziran sonu gibi Kaos Q Dergisi okurlarıyla buluşacak. İlk sayımızda, Alev Özkazanç, Sibel Yardımcı, Zafer Aracagök, Ayşe Uslu, Annamarie Jogose, Claire Calobrook, Gayle Rubin, Yaşar Çubuklu, Begüm Başdaş, Esen Kurt bizler için kolları sıvadılar.
 
Ayrımcılığa Karşı Dersler Kapsamında Nisan ayında: 03 Nisan 2014, ODTU Eğitim Psikoloji, Ali Erol, Seçin Tuncel, 15 Nisan 2014,  Hacettepe Üniversitesi, 12:30- 15:30, Ali Erol, 17 nisan saat 15:40, Hacettepe Ünv. Sosyoloji Bölümü, Seçin Tuncel katıldı.
 
Mayıs
Queer Çalışmaları Dersi Mayıs ayı tarihleri ve konuk akademisyenler ile sunum başlıkları şöyle:2 Mayıs 2014’de Queer Sinema Nejat Ulusay”, “9 mayıs 2014’de Queer Sanat Alev Özkazanç”, “17 Mayıs 2014’de Halberstam ile Siyah Femme Lezbiyeni Dinlemek, Queer kuramcısı Jack Halberstam” katılımıyla gerçekleşti.
 
Haziran- Temmuz - Ağustos
Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında akademik tatil nedeni ile Akademi ve Kültürel Çalışmalar Programımız planlama ve istişare çalışmaları yürüttü.
 
Eylül
9. Karaburun Bilim Kongresi’nde Cinsiyet Halleri ve Toplumsal Mücadele başlıklı panelimiz 1 Eylül tarihinde gerçekleşti.
 
11 Eylül’de gerçekleşen 1. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu’nda Bir Erkeklik Krizi Olarak Erkek Tecavüzü başlıklı bir atölye düzenlendi.
 
Alternatif Yayıncılık etkinliği 20 Eylül günü Ankara’da geçekleşti. Etkinliğe İdil Engindeniz Şahan, Eren Barış, Emir Ali Türkmen, Aksu Bora, Müge Yetener, Süreyya  Evren, Zakarya Mildanoğlu, Işık Ergüden konuşmacı olarak katıldı. Panelde Türkiye’de Alternatif yayıncılık tarihi konuşuldu.
 
20. yaş etkinlikleri kapsamında 20 Eylül tarihinde iki sosyal etkinlik birden gerçekleşti. Önce Çember isimli belgesel Büyülü Fener sinemasında gösterildi. Ardından 21. yıl partisi Roxanne de gerçekleşti.
 
Kaos GL Akademik Danışma Kurulu 2014-15 gündemi ile 21 Eylül’de bir araya geldi. 22 akademisyenin katıldığı toplantıda yeni dönem hakkında öneriler, vakıflaşma, akademik yayınlar ve akademik program ile ilgili kararlar alındı.
 
Heteroseksizm Eleştirisi ve Alternatif Politikalar dersimiz Esmeray’dan Hikayeler ile 26 Eylül’de başladı
 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da A.Ü Cebeci Kampüsü’nde İletişim Fakültesi ile ortak olarak düzenlediğimiz Film Gösterimleri bu yıl geçen yıl kaybettiğimiz üyemiz Aligül Arıkan’ın ölüm yıl dönümü onuruna 26 Eylül’de  Voltrans film gösterimi ile başladı.
 
Kapasite Geliştirme
Nisan - Mayıs
Kapasite Geliştirme Destekleriyle, Gündem Çocuk, Engelli Kadın Derneği, Mersin Yedi Renk LGBT Derneği, Antakya LGBT Oluşumu, Pembe Hayat LGBTT Derneği, Turk Msıc destek verildi.
 
Haziran - Temmuz
Sivil toplumun genel olarak Haziran Temmuz aylarını dışarıda bırakarak çalışma takvimi hazırlaması sebebi ile bu iki ayda kapasite geliştirme çalışmalarımız fiili olarak durdu.
 
Ağustos
Dersim’in ilk onur yürüyüşü Munzur Pride 2 Ağustos tarihinde Munzur Fest kapsamında Derneğimizin Hibe Programı ile verdiği nakdi ve ayni destekle gerçekleşti.
 
11 12 Ağustos tarihlerinde İstanbul LGBTT Derneğine bir kapasite geliştirme eğitimi verildi. Eğitim ile birlikte derneğin önümüzdeki yıl eylem planı da çıkartıldı. Eğitimi derneğimizden Umut Güner ve Ali Erol verdi.
 
Nefret Etme Projesi kapsamında yürütülen Trans Ağı çalışmalarının İstanbul danışma toplantısı 13 Ağustos’ta yapıldı. İstanbul yerelinde trans alanında çalışan aktivistlerin yanı sıra Pembe Hayat Derneğinden Buse Kılıçkaya ve Gani Met’in de katıldığı toplantıyı derneğimiz adına Umut Güner ve Ali Erol düzenledi.
 
Eylül
17- 19 Eylül tarihlerinde düzenlediğimiz Güvenlik Eğitimi  Sandra Ljubinkovic’in moderatörlüğünde 15 LGBT örgüt temsilcisinin katılımı ile gerçekleşti.
 
Sendika ve Eğitim Gruplarımız 28 Eylül’de Eskişehir’de bir araya geldi. Toplantıda 2015 yılı grup stratejileri oluşturulupörgütlenme planı yapıldı.