1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL Dergisi sendikaları tartışmaya açıyor

Kaos GL Dergisi sendikaları tartışmaya açıyor

9 Aralık 2014

 

 
Derginin "Aile" dosya konulu 139. sayısı çıktı
 
Derginin bir sonraki sayısı için yaptığı çağrı şöyle:
 
Endüstri toplumunun vazgeçilmez öğeleri olarak tarih sahnesinde 18. yüzyılla beraber görmeye başladığımız sendikalar, hem dünyada hem de Türkiye’de işçi sınıfının en önemli mücadele kollarından biri oldu. Sendikalar tüm bu süreçte toplumları etkileyen, dolayısıyla geleceği de şekillendiren önemli güçlerden biri olmaya devam ediyor. 
 
Türkiye’de 7 Kasım 2012’de yürürlüğe giren 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre sendika işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarları korumak ve geliştirmek için oluşturulan tüzel kişiliğe sahip kuruluşları ifade eder. Ancak burada bahsedilen “ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarları korumak ve geliştirmek” her zaman heteroseksüel olma ön koşulu gerektiriyor. Zira eşcinsel ve biseksüel çalışanlar çalışma hayatında derin bir suskunluğa mahkûm ediliyor. İşlerini kaybetme korkusu, yasalarca eşcinselliğin o iş kollarında dışarıda bırakılması, uygulamada da dışarıda bırakılması, yeni bir iş bulamama korkusu, damgalanma, aşağılanma, işte yükselmenin engellenmesi, statü kaybı, mobbing ve istifaya zorlanma gibi nedenler bu suskunluğun bazı gerekçeleri. İş yerlerinde karşılaşılan bu durum maalesef Türkiye sendikalarının heteronormatif yapılarından ötürü sendikalarda da sürüyor. Dolayısıyla maruz bırakılan yok sayma, ayrımcılık katlanarak artıyor. 
 
Bizler de Kaos GL olarak bu sayıda  "Sendikalar ve Sendikal Mücadele"yi tartışmaya açıyor, var olan heteronormatif yapıyı açığa çıkartarak neler yapılabileceğine dair tartışmayı umuyor, katkılarınızı bekliyoruz. 
 
Yazılarınızı 15 Aralık tarihine kadar editor@kaosgl.org adresine gönderebilirsiniz.
 
Kaos GL dergisine basılı ya da internet üzerinden erişmek için abone olabilir ya da bu bağlantıda bulacağınız kitabevlerini ziyaret edebilirsiniz.