1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL İşçi Bülteni yayınlandı: Kurtuluş yok tek başına!

Kaos GL İşçi Bülteni yayınlandı: Kurtuluş yok tek başına!

9 Aralık 2014
 
Fotoğraf: Arşiv
 
Kaos GL Derneği’nin farklı alanlardaki çalışmaları devam ediyor. Çalışma Hayatı ve Sendikalarda LGBT Mücadelesi alanında yıllardır çalışmalar yürüten dernek; geçtiğimiz döneme ait çalışmalarını içeren bir “İşçi Bülteni” hazırladı.
 
Bülten tanıtım yazısında, Kaos GL’den Evren E. Çakmak çalışmalarını şöyle özetledi:
 
1 Mayıs 2001: İlk sokağa çıkış!
“Kaos GL ve LGBT hareketi 20 yılını doldurdu. 20 Eylül 94 bizim için ne kadar önemliyse şüphesiz ki 1 Mayıs 2001 de benzer öneme sahiptir. Çünkü o 1 Mayıs Türkiye’de LGBT’lerin ilk kez örgütlü bir şekilde, Ankara’da alana çıktığı, LGBT hareketinin kamusal alan ile buluştuğu, 94’te bir dergi olarak yola çıkışın ikinci bir aşamaya geçtiği 1 Mayıs’tır.
 
“96’dan 2000’e “prova” 1 Mayıs’ları ile geçen dönemin ardından 2001, Türkiye işçi hareketinin LGBT işçi realitesi ile yüzleştiği yıldır. Ama yalnız, ama şaşkın geçse de bu karşılaşma, etkilerinin iki taraf için de önemli olduğunu şimdi geriye bakınca görmek zor değil. LGBT işçilerin çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar ve sendikalar içinde örgütlenememe sorunu birbirini besleyen bir döngü içinde. Çalışma hayatındaki ayrımcılık ve güvencesizliğe karşı sendikaları ile örgütlenmek isteyen LGBT çalışanlar, sendika politikaları içerisinde kendilerini bulamamanın dolayısı ile sendika içerisinde kendilerini var edememenin sıkıntısını tek taraflı yaşamıyor. Sendikalar LGBT işçileri içerleyememesi örgütlenme içerisinde farklılıkların görünmez kılınması ve tek sesliliğe giden süreçte bir turnusol kağıdı vazifesi de görüyor.
 
Kurtuş yok tek başına!
“Tabi artık her şey eskisi gibi de değil, güzel gelişmeler de var. Birlikte mücadele ve birlikte dönüşüme inanç sendikalar içinde gün geçtikçe yayılıyor. Sendikal Çalışma Grubu da tam olarak buradan çıktı ve bunun için mücadele veriyor. Bu bülten bizim ilk bültenimiz, biraz mecalimizi anlatmak istedik. Bir sene içinde neler yaptığımızı döktük ortaya. Hemen şunu müjdeleyeyim bu giriş yazısı yazılırken bir sendikada daha komisyonumuz kuruldu. Belki bir sonraki bültende heteroseksizme karşı sendikal mücadelemizde bambaşka bir noktada ve belki de birlikte yeni bir tablo ile görürüz kendimizi. Kurtuluş’un tek başına olmadığını hatırlatmaya ne hacet…”
 
Kaos GL Sendikal Çalışma Grubu’nun bültenine şuradan ulaşabilirsiniz.