1. ENGLISH
Haberler > “Sendikalar LGBTİ çalışanların sorunlarını sahiplenmek zorundadır!”

“Sendikalar LGBTİ çalışanların sorunlarını sahiplenmek zorundadır!”

12 Ocak 2015
İzmir’de “LGBT hakları sendikal haklardır” paneli yapıldı, sendikacılar ve LGBTİ aktivistleri birlikte mücadeleyi tartıştı.
 
Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu,  Eğitim-Sen LGBTİ Komisyonları ve Siyah Pembe Üçgen Derneğinin katkısıyla“LGBT hakları sendikal haklardır” paneli ve sendikalar toplantısı haftasonu İzmir Eğitim-Sen 2 No’lu Şube’nin Karşıyaka’daki merkezinde gerçekleşti.
 
Panel Siyah Pembe Üçgen Derneği’nden Erdem Gürsu’nun moderatörlüğünde Kaos GL Derneği’nden Ali Erol,Remzi Altunpolat ve Eğitim-Sen İstanbul 3 No’lu Şube’den Ayşe Panuş’un katılımıyla gerçekleşti.
 
Kaos GL Eğitim Grubu’ndan Ayşe Panuş panelde sendikal süreçte kadın hareketinin tarihi, sendikaların cinsiyetçi ve heteroseksist yapısını irdeleyerek İstanbul Eğitim-Sen 3 No’lu Şubenin pratiklerinden bahsetti.
 
“Sendikalar çalışanların sorunlarını çözmek için vardır!”
 
Panuş; LGBTİ meselesinin bir kadın meselesi olarak görülmesinin ve kadın meselesinin halen sendika içinde sadece “kadın işi” olarak algılanmasını eleştirerek heteroseksizm ve cinsiyetçiliğin iç içe geçmiş ideolojiler olduğunun altını çizdi.
 
Sendika yönetimlerinin LGBTİ çalışmasının görünür olmasından rahatsız olabildiklerini ama sendikanın en temelde toplumsal meselelerde “üyelerin hassasiyetinden” çok o alanda yaşanan sorunların altını çizmesi gerektiğini belirten Panuş, sendikaların farklı mücadelelerle dayanıştığı gibi LGBTİ meselesiyle de dayanışması ve sendikal bir sorun olarak sahiplenmesi gerektiğinin altını çizdi.
 
Panuş son olarak, “Sendika çalışanların sorunlarını çözmek için vardır! LGBTİ çalışanların sorunlarını da sahiplenmek zorundadır” dedi.
 
“LGBTİ’ler polisin işi olarak düşünüldü”
 
Kaos GL Derneği’nden Ali Erol ise sözlerine şöyle başladı: “Kaos GL grubu 1994’te bir araya geldiğinde öğrenci ve genç işçilerden oluşuyorduk. Doğal olarak sendika da bizim iletişime geçmek istediğimiz alanlardan başında yer alıyordu. Kaos GL olarak, KESK’e bağlı bütün sendika merkezlerine matbuu mektup gönderdik. Eşcinsel kamu emekçileri olarak gönderdiğimiz mektup, ya karşı sendikanın bir ‘oyunu’ ya da polisin işi olarak düşünüldü.”
 
KESK’in Demokratik Eğitim Kurultayı’nda Kaos GL grubu olarak bir bildiri dağıttıklarını belirten Erol, 11 -12 Aralık 2014’te Kaos GL’nin düzenlediği Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’un ana temasının istihdam ve çalışma hayatı olduğunu hatırlattı. Erol bu sempozyuma Türkiye’den KESK Merkez, SES, Eğitim-Sen ve Tüm Bel-Sen’in yönetim kurulu düzeyinde katıldıklarını ve LGBTİ alanında politika oluşturmak ve LGBTİ çalışanların sorunlarını sendika olarak sahiplenmek için dayanışma göstereceklerini dile getirdiklerini vurguladı.
 
Sendikal hareket ve LGBTİ hareketin kesişme noktaları
 
Kaos GL Derneği’nden Remzi Altunpolat ise sendikal hareketle LGBTİ hareketinin kesişme noktaları, sendikaların heteroseksizm karşıtı yapıya sahip olması gerektiği üzerinde durdu. Remzi Altunpolat ayrıca heteronormativite kavramını da ele aldı. LGBTİ komisyonlarının yeni rejim inşası karşısındaki laik eğitim mücadelesi konusunda sendikalarda neler yapacağı, nerede duracağı gibi soruları yanıtlaması gerektiği üzerinde durdu.
 
Panelde İzmir Eğitim-Sen 2 No’lu Şubeden Ayten Beytaş ve Türkan Karagöz LGBTİ komisyonu’nun İzmir’de kurulma sürecini aktardı.
 
Eğitim-Sen LGBTİ komisyonu talepleri
 
İstanbul Eğitim-Sen 3’Nolu Şube’den Ada Köse ise komisyonun çeşitli taleplerini şöyle sıraladı:
 
“İkili cinsiyet anlayışından sendikanın kurtulması ve üye formlarında cinsiyet ibaresinin ikili olmaması ya da tamamen kaldırılması, sendikanın anadil, laik eğitim gibi konularda ürettiği gibi LGBTİ konusunda da politika üretmesi, LGBTİ bireylere yönelik ayrımcı uygulamalarda şubelerin ortak eylem kararları almaları ve bunların merkezi de olması, LGBTİ sekreterliği olması, LGBTİ hakları alanında çalışan STK’ler ile sendikanın organik bağlar kurması; süreli yayınlara abone olunması, LGBTİ komisyonlarının yaptığı çalışmaların sendika tarafından finanse edilmesi, alanda çalışanlara dönük eğitim politikalarının sendika tarafından geliştirilmesi, sendikal hakların ve bu doğrultuda yapılan kampanya, eylemlerin heteronormatif yapıdan çıkması, sosyal güvence noktasında eşcinsel çiftlere de aynı hakların tanınması, ayrımcılığa maruz kalan LGBTİ üyelere hukuksal ve politik destek verilmesi, 657 sayılı kanunun tümden reddedilmesi, anayasadaki ayrımcı uygulamalarla ve haksız tahrik indirimi ile sendika olarak da mücadele edilmesi.”
 
Sendikacılar bir araya geldi
 
Panelin ertesi günü 11 Ocak Pazar günü ise Hollanda’dan TİE örgütü ve Kaos GL Eğitim Grubu’nun birlikte yürüttüğü “Çalışma Hayatında Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Yaş Temelli Ayrımcılıkla Mücadele Projesi” kapsamında Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu, Eğitim-Sen İzmir 2 No’lu ve 4 No’lu, Eskişehir, İstanbul 3 No’lu şubeleri, Sosyal-İş ve BES üyeleri bir araya geldi.
 
Toplantıda İzmir 4 No’lu Şube’de yeni kurulan LGBTİ komisyonu ile ilgili şube eğitim sekreteri Arzu Şimşek bilgi verdi. Ali Erol, Kaos GL’nin sendikal hareketle nasıl kesiştiğini anlattı. Büro Emekçileri Sendikası’ndan Çağdaş Afacan, BES tüzüğüne cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kavramlarının nasıl geçtiğini aktardı. Tüzükte bu kavramların yer aldığını ancak daha farklı çalışmalar yapılmadığını belirtti ve sendikanın cinsiyetçi ve heteroseksist yapısının çalışmalar arttıkça değişebileceğini vurguladı.
 
*Bu etkinlik, Avrupa Birliği DİHA Programı kapsamında desteklenen TİE Hollanda ile Kaos GL’nin birlikte yürüttüğü Çalışma Hayatında: Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Yaş Temelli Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.