1. ENGLISH
Haberler > Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’un dördüncüsü 11-12 Aralık’ta!

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’un dördüncüsü 11-12 Aralık’ta!

9 Eylül 2015

LGBT’lerin hak mücadelesi ve sosyal haklar alanında ilki 2012’de düzenlenen Sempozyum’da, bu yıl “sağlık ve sağlığa erişim hakkı” tartışmaya açılacak.

Ayrımcılık KArşıtı Sempozyum için Kaos GL Derneğinin hazırladığı çağrı metni şöyle:

"Sağlık ve sağlığa erişim hakkı ırk, din, dil, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik, politik görüş, ekonomik ve sosyal durum ayrımı gözetilmeksizin doğuştan kazanılan temel bir insan hakkıdır. Ancak sağlık ve sağlığa erişim hakkı serbest piyasa ekonomisi ve sosyal politikaların lağvedilmesi üzerinden kendini meşrulaştıran neoliberal yapılanmanın tehdidi altındadır.

Sağlık mücadelesi çeşitliliği savunmaktan geçer

Muhafazakârlığın sosyal politikaları reddiyle birlikte neoliberal yapılanma içerisine dâhil olması, neoliberal yapılanmayı daha da güçlendirmiş ve sağlık ve sağlığa erişim hakkı temel bir insan hakkı olmaktan çıkarılmıştır. Sonuç olarak da muhafazakâr ve neoliberal sistemin yok saydığı, dışarıladığı, görmezden geldiği yahut görünmez olmaya mahkûm ettiği toplulukların sağlığa erişiminin engellenmesi yine bu sistemin yeniden ürettiği ayrımcı, adaletsiz, sömürüye dayanan politikalarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda da herkes için sağlık mücadelesi, kapitalizmin sağlıkta reform adı altında sağlığı özelleştirme/piyasalaştırma/ticarileştirme girişimlerine karşı mücadele etmekten geçtiği kadar yaşamın tüm çeşitliliğini savunmaktan ve zenginleştirmekten de geçmektedir.

Başka bir dünya inşa ederken sağlığı da sesleri hemen hiç duyulmayanların, ötekileştirilenlerin, dışlananların, dışarıda bırakılanların perspektifinden yeniden yapılandırmak gerekir. Böylesi bir çaba sağlık alanında tüm karar alma süreç ve mekanizmalarına emekçilerin, ezilenlerin ve sistemin ayrımcılığa tabi tuttuğu her türlü kesimin katılmasıyla mümkün olur. Bu minvalde sağlıkta piyasalaşmaya, eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı toplumsal muhalefete düşen görev ortak bir mücadele hattı örebilmektir.

Sempozyum Mahmut Şefik Nil’e atfedilecek

Bu nedenle sistemin ve egemen tıbbın anormal, patolojik ve hasta ilan ettiği LGBT’ler olarak Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’da bu yıl, sağlık ve sağlığa erişim hakkını tartışmaya açıyoruz.

Sağlık ve sağlığa erişim hakkı temasıyla bu yıl düzenlediğimiz sempozyumu, Ağustos ayında kaybettiğimiz Kaos GL Kurucusu Psikolog Mahmut Şefik Nil’e atfediyoruz.

Bu vesileyle 4. Ayrımcılık Karşıtı Sempozyumu, Kaos GL Derneğinin özellikle ruh sağlığı alanında yaptığı çalışmalara yön veren, farklı alanlarda uzmanların sırf “eşcinsel” olarak algılanırım kaygısı ve korkusuyla LGBT hareketle dayanışmaktan, yoldaşlık yapmaktan imtina ettiği zorlu dönemlerde bile uzmanlığıyla, yoldaşlığıyla her daim yanı başımızda olan Mahmut Şefik Nil’e atfettiğimizi duyurmaktan onur duyuyoruz."