1. ENGLISH
Haberler > Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için “LGBT Hakları El Kitabı” yayında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için “LGBT Hakları El Kitabı” yayında

11 Ocak 2016

Bu El Kitabı’nda, Türkiye’de LGBT vatandaşları çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında yaşadıkları ağır sorunlara evrensel insan hakları hukukuna dayalı çoğulcu, katılımcı ve demokratik yönetim ilkeleri ışığında çözümler aranmakta ve bu kapsamda uygulanan politikaların, mevzuatın, kurumsal uygulamaların ve denetimin geliştirilmesine yönelik önerilere yer veriliyor.

Birçok uluslararası ve ulusal hukuk normunun lezbiyen, gey, biseksüel ve trans vatandaşlar ile mülteciler, sığınmacılar, göçmenler ve yabancılar açısından yaşama geçirilmesi noktasında Türkiye’de gerekli ve yeterli düzeyde mevzuat düzenlemesi yapılmıyor ve kurumsal adımlar atılmıyor. Oysa Türkiye’de, hemen her gün, hayatın her alanında LGBT vatandaşlar insan hakları ihlallerine maruz kalıyor; fiziksel ve cinsel saldırıya uğruyor, çalışma yaşamında, eğitim sisteminde, sağlık ve sosyal güvenliğe erişimde diğer birçok alanda ayrımcılığa uğruyor, kötü muamele görüyor, bazen ailelerince reddediliyor, işkence görüyor ve öldürülüyor.

Türkiye’de LGBT vatandaşların cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar, ağır insan hakları ihlalleri ve sosyal güvencesizlikleri ile mücadelede görev ve sorumluluğa sahip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalarına katkı sağlamak için hazırlanan LGBT Hakları El Kitabı 3 bölümden oluşuyor:

1) Giriş,

2) Yasal Çerçeve ve Temel Konular,

3) Yöntem

Kılavuz evrensellik ilkesine çeşitli birey, yurttaş ve topluluklar için keyfi ve sınırlandırıcı bir biçimde istisna kılınamayacağının altını çiziyor. Yasal çerçeveye ve temel sorun alanlarına odaklanılan el kitabında da yasal çerçeve kapsamında Anayasa, uluslararası hukuk ve ulusal mevzuat irdeleniyor. İkisi Türkiye’ye karşı olmak üzere çeşitli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yanı sıra, Anayasa Mahkemesi ile Danıştay’ın güncek iki kararı örnek gösteriliyor. Temel sorun alanları bağlamında ise, LGBT’lerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlaline yol açan doğrudan ve dolaylı faktörlere yer veriliyor.  

Kılavuzun dijital hâline buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca kurumunuza temin etmek için kkm@kaosgl.org adresine mail atmanız yeterli.