1. ENGLISH
Haberler > "Nefret Suçlarının Kovuşturulması - Pratik Kılavuz" yayında

"Nefret Suçlarının Kovuşturulması - Pratik Kılavuz" yayında

24 Haziran 2016

Kaos GL Derneği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) "Nefret Suçlarının Kovuşturulması Pratik Kılavuz" adlı kitabını Türkçe’ye kazandırdı.

 

Nefret suçları, önyargı ve hoşgörüsüzlükle işlenen cezai eylemlerdir. Her ülkede ortaya çıkan bu eylemler, doğası gereği şiddetlidir ve hem mağdurlara hem de toplumlara karşı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu kılavuz, savcıların nefret suçlarını tanımalarına, anlamalarına ve bu suçları daha etkin biçimde kovuş- turmalarına yardımcı olması için geliştirilmiştir. Bu kılavuz, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (DKİHB, İng. ODIHR) ve Uluslararası Savcılar Birliği (IAP) tarafından ortaklaşa yayımlanmıştır.

Bu kılavuz, nefret suçlarının soruşturulmasını ve kovuşturulmasını geliştirmeye yönelik ek bir araç olarak yayımlanmıştır. 5 AGİT bölgesindeki çeşitli yargı uzmanları tarafından geliştirilen bu kılavuz, farklı hukuki sistemler ve yasal çerçevelerde uygulanabilir.

Bu kılavuzun geniş çapta kullanılacağını, yaygınlaştırılacağını ve yerel dillere çevrileceğini umuyoruz. Bu kılavuz her bir yargı sistemi içinde ortaya çıkan yasal ve yöntemsel meseleleri ayrıntılı bir şekilde ele alamayacağı için DKİHB, aynı zamanda bu kılavuzu ulusal ya da yerel politikalar ve/veya savcı eğitimleri geliştirmek için temel olarak almak isteyen katılımcı Devletlere desteğini sunmaktadır.

Nefret Suçlarının Kovuşturulması Pratik Klavuz’u dört bölümden oluşuyor:

1) Giriş

2) Nefret Suçlarını Anlamak

3) Kanıtların Toplanması

4) Politikalar ve Yöntemler

Nefret Suçu nedir?

Basitçe ifade etmek gerekirse nefret suçları, mağdurun grup kimliğinden (ırk, ulusal köken, din veya diğer grup özellikleri gibi) dolayı hedef alındığı cezai eylemlerdir. Nefret suçları bir veya birden fazla kişiyi veya kişilere ait mülkleri hedef alabilir. Ceza hukukunun kapsadığı hemen hemen her suç nefret suçu olabilir. Nefret suçunu diğer suçlardan ayıran ve bu suçu ulusal yetkililer ve uluslararası örgütler için bir kaygı öznesine dönüştüren şey, bir gruba yöneltilmiş önyargı unsurudur (önyargı saiki). (Klavuzdan)

Kılavuzun dijital hâline buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili haberler:

AGİT’in Nefret Suçu Odaklı Veri Toplama ve İzleme Kılavuzu Türkçe’de

AGİT’in Nefret Suçu Kılavuzları Türkçe’de