1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL Derneği’nin Ankara’daki ofisinde görevlendirilmek üzere Finans Sorumlusu arıyoruz.

Kaos GL Derneği’nin Ankara’daki ofisinde görevlendirilmek üzere Finans Sorumlusu arıyoruz.

17 Kasım 2016
Aranan Nitelikler:
 
·       Üniversite veya Meslek Yüksek Okullarının Muhasebe, İktisat ve İdari bilimler veya diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak
·       İyi Derecede İngilizce biliyor olmak
·       İyi derecede Excell ve tercihen muhasebe programları kullanma becerisine sahip olmak
Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisi
Tercihen muhasebe, ön muhasebe üzerine deneyim
·       Proje Yönetimi ve Alt Hibe Yönetimi alanında deneyim,
 
Adayların fotoğrafsız İngilizce ve Türkçe özgeçmişlerini ve Türkçe bir niyet mektubunu konu satırında “Finans Sorumlusu” satırıyla dernek@kaosgldernegi.org adresine göndermelerini rica ederiz.
 
Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınamayacaktır.
 
Son başvuru tarihi 10 Aralık 2016, saat 18.00’e kadardır.
 
Kuruluşumuzda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur.
 
Görev: Finans Sorumlusu
Sorumlu olduğu kişi: Genel Koordinatör
HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ: 40
Kaos GL’nin mali işlemlerinin düzgün işleyişi için İdare/Finans koordinatörüne derneğin amaçlarını destekleyecek ve geliştirecek şekilde yardımcı olmak.
 
ANA GÖREVLER:
 
1. Muhasebe ve Ön Muhasebe
1.1 Kaos GL Derneği’nin ve Projenin muhasebe girişlerini günlük olarak yapmak. Aylık Muhasebe ile hesapların ve proje hesaplarının kontrollerinin yapılması,
1.2 Kaos GL Derneği’nin İktisadi İşletmesi’nin muhasebe girişlerini; fatura kesimleri de dâhil olmak üzere, günlük olarak yapmak.
1.3 Ödemeleri Finans Koordinatörü ve Genel Koordinatöre düzenli olarak bildirmek, Çalışanların bordroları ile ilgili işlemlerinin aksamaksızın yürütülmesini sağlamak.
1.4 Mali belgelerin tümünü düzgün bir şekilde dosyalamak. Proje dosyasını düzenli olarak hem matbuu hem dijital tutmak ve güvenliğinden sorumlu olmak.  
1.5 Muhasebe işlemlerinin düzgün ve eksiksiz yapılması amacı ile işleyişe dair yöntemler geliştirilmesine yardımcı olmak, bunun için finans koordinatörü ile eşgüdümlü çalışmak
 
2. Finansal Raporlama ve Bütçe Takibi
2.1 Kaos GL’nin tüm iç ve dış ve proje mali raporlarının hazırlanışı için finans koordinatörü ve genel koordinatöre yardımcı olmak.
2.2 Genel bütçe ve proje bütçesi takibi konusunda finans koordinatörü ve genel koordinatöre yardımcı olmak
2.3 Kaos GL Derneğinin yürüttüğü şeffaflık çalışmalarına katkı sağlamak.
2.4 Dernekler Yönetmeliği gereğince Kaos GL Derneği’nin yerine getirmesi gereken tüm raporlamaları takip etmek ve yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinde finans koordinatörü ve genel koordinatöre yardımcı olmak.
2.5 Tüm finansal raporlamaların ve özellikle proje finans raporlamalarının daha etkin yapılabilmesi için yeni yöntemler geliştirilmesinde sorumluluk almak.
2.6 Kaos GL çalışanlarına finansal raporlama ve bütçe takibi hususunda destek olmak.
2.7. Kaos GL’nin yürüttüğü projelerde alt hibe yüklenicilerinin finans izlemesi yapmak ve bütçe takibi hususunda destek olmak.
2.8. Kaos GL’in yürüttüğü projeler kapsamında yerel örgütlerin güçlendirilmesi hibe programından destek alan sivil toplum örgütlerinin projelerin mali sürdürebilirliklerini sağlama ve mali raporlamaları konusunda desteklemek ve izlemek.
2.7. Kaos GL’in yürüttüğü Yerel Homofobi Karşıtı Buluşma Hibe programının Kaos GL satın alma kurallarına uygun olarak satın almalarını gerçekleştirilmesi ve rapor aştırılmasını konusunda destek vermek ve izlemek. 
 
3 Ana Beceriler:
·       Mükemmel tasnif, arşivleme ve kayıt becerisine sahip olmak
·       Karmaşık ve yoğun durumlarda az miktardaki hesaplar da dâhil olmak üzere kusursuz işlemler gerçekleştirebiliyor olmak
·       Muhasebe sistemlerinin güncel ve geliştirilebilir olması için yaratıcı fikirler geliştirebiliyor olmak
·       Finansal Raporlama ve Bütçe Takibi Raporlama ve bilgi aktarmak için gerekli sistematik düşünme ve planlama becerisine sahip olmak
·       Kaos GL’in takip etmesi gereken yazılı hukuk kurallarına dair bilgi sahibi ve mevzuata hakim olmak
·       Finans raporları dahil olmak üzere, farklı tür raporları hazırlama becerisine sahip olmak
·       Yeni kural ve ilkelerin yerleştirilmesi ve uygulanması için sorumluluk üstlenebilir ve insiyatif sahibi
·       Kendi işini planlamak ve organize etmek konusunda deneyim
·       Mükemmel yazılı ve Türkçe olarak mükemmel ifade becerisine sahip
·       İngilizce iletişim ve konuşma becerisi
·       İyi pazarlık becerilerine sahip
 
Diğer:
·       Kaos GL’nin çalışma alanları ve İnsan Hakları konularına ilgi duyuyor olmak
·       Özellikle Excel dahil olmak üzere, MS Office ürünlerine mükemmel hâkimiyet

·       Gerektiğinde yeni bilgi ve becerileri kısa bir sürede edinmek için yeterli açıklık ve esnekliğe sahip